Soechit en Fazal Alikhan vormen directie VCB

De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, had per brief d.d. 11 november 2020 aangegeven, dat Clint Fazal Alikhan als nieuwe directeur van de Volks-credietbank (VCB), integer was bevonden voor de functie maar niet geschikt,, omdat zijn kennis eenzijdig is en niet breed genoeg voor die functie.
Deze benoeming was medio september goedgekeurd en medio oktober had het ministerie van Financiën advies gevraagd aan de Centrale Bank omtrent de geschiktheid van Alikhan als directeur van de VCB. Het bestuur van de Suri-naamse Volkscredietbank Werknemers Organisatie (SVWO), richtte vervolgens een schrijven aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, waarin het stelde, verschillende bezwaren te hebben tegen de benoeming Alikhan in de hoogste functie bij de VCB.
De SVWO had toen duidelijk gemaakt, dat er geen enkel bezwaar tegen de be-noeming was in een onderdirecteursfunctie.
De SVWO gaf te kennen, dat zij in de huidige leiding van de bank ‘’de heer Soechit en heer Colli, als de personen zien die de CEO functie kunnen trekken”, aldus de bond in hun schrijven toen. Naar wij vernemen, is dit voorstel reeds meegenomen in de besluitvorming en wordt Roy Soechit de nieuwe CEO en Clint Fazal Alikhan de CCO bij de VCB.
The post Soechit en Fazal Alikhan vormen directie VCB .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname