Sociaal zwakkeren worden voorzien van covid-voedselpakketten

Momenteel worden personen in Commewijne,  door de gevolgen van COVID-19 pandemie, voorzien van voedselpakketten. Dit bevestigt districtscommissaris (dc) Mohamedsafiek Radjab van Commewijne en de coördinator voor Commewijne, Rokky Baldew, tegenover De West. De voedselpakketten zijn voor Surinamers, die door de covid-pandemie veel minder zijn gaan verdienen of gestremd waren te werken. Een voedselpakket biedt wat steun aan mensen, die het niet zo breed hebben. Voor de pandemie, was het leven voor een aantal mensen al moeilijk  genoeg en door COVID-19, is het nog moeilijker geworden. Het gaat om een landelijk project en de voedselpakketten zijn speciaal voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Door de coronamaatregelen, kunnen vooral de sociaal zwakkeren geen inkopen doen, bovendien hebben ze geen geld ter beschikking.
Radjab verklaart, dat de steunpakketten niet aan de politiek verbonden zijn, maar dat het COVID-19 pakket door het Bureau Eenheid van het Kabinet is gecreëerd, en een ieder die vanaf maart getroffen is door COVID-19 , onder bepaalde voorwaarden, voorzien zal worden van een voedselpakket.
Ook zegt hij, dat de financiering van de voedselpakketten door de staat wordt verricht.  ‘’Bureau Eenheid’’ is er voor armoedebestrijding, maar tegelijkertijd wordt er gekeken,  wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van de desbetreffende hulpbehoevenden. Mensen die in aanmerking willen komen voor een Covid-19 voedselpakket, kunnen zich opgeven bij hun ressortleden in hun district. De ressortleden gaan huis aan huis om mensen te registreren en de mensen die zich op dat moment niet thuis bevinden, kunnen alsnog naar de ressortraad van hun district, om zich te laten registreren. ‘’ Elk ressort heeft een bestand van ressortraadsleden en de mensen die niet thuis waren, kunnen zich dan daar aanmelden’’, aldus Radjab. Echter worden pakketten onder bepaalde voorwaarden verstrekt, mensen die zich hebben laten registreren, kunnen pas voorzien worden van een voedselpakket, als zij een N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) kwitantie kunnen aantonen. Aan de hand van hun EBS kwitantie, wordt er beslist, of iemand in aanmerking kan komen voor een voedselpakket. “ Mensen die kinderen en leningen hebben en personen, die door COVID-19 crisis niet veel hebben ontvangen, helpen wij ook. Er wordt eerst gekeken naar de mensen hun salariëring, of zij het pakket echt nodig hebben’’, aldus Radjab. Ook de overige mensen, als de tuinlieden, interieurverzorgers en buschauffeurs, die vanwege COVID-19 gestremd zijn te werken, worden voorzien. “ Wij blijven de mensen ondersteunen, tot de situatie genormaliseerd is in het land. Deze mensen hoeven niet voor hun voedselpakket te betalen, maar er wordt wel om een bijdrage van SRD 10 gevraagd, die bestemd zal zijn voor de maatschappelijk werkers die de pakketten tot aan huis zullen bezorgen, om zodoende onveilige situaties te voorkomen. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de wijk, zodat er projecten daarmee uitgevoerd kunnen worden’’, aldus Radjab
Echter worden de aanvragen door de coördinator Baldew geregistreerd.  Volgens Baldew, kunnen behoeftigen elke maand in aanmerking komen voor een steunpakket. “Het is namelijk zo dat een gezin met maximaal 6 mensen op één adres in aanmerking kunnen komen voor één voedselpakket’’, aldus Baldew. Verder zegt hij, dat er twee formulieren zijn, namelijk een registratieformulier en een distributieformulier, om in aanmerking te kunnen komen, dient een persoon één van de formulieren bij de hand te hebben, die persoonlijk afgegeven moet worden. Vervolgens stelt Baldew “ Om er zeker van te zijn, dat wij niet voor een chaos zorgen, dat mensen te dicht op elkaar komen, worden de voedselpakketten tot aan huis bezorgd en daarbij geldt de in achtneming van COVID-19 protocollen”.
The post Sociaal zwakkeren worden voorzien van covid-voedselpakketten appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname