SLM wil de vleugels uitslaan via Aruba

Surinam Airways is bezig gesprekken te voeren over nieuwe bestemmingen  Naast bezoeken aan Curaçao en Trinidad & Tobago is Aruba aangedaan. Ook deze destinatie wordt gezien als strategische partner om de groeistrategie van Surinam Airways in te zetten, meldt het bedrijf. De delegatie bestond uit waarnemend CEO, Steven Gonesh, coördinator Corporate Planning/Commerciële Zaken, Angela Landbrug en president-Commissaris, Ganesh Laigsingh. Er is gesproken met minister Ursell Arends; Aruba Airport Authority; directie Luchtvaart AUA; reisagenten van Aruba en de ATA- Aruba Tourism Authority.Tijdens deze missie stond centraal het verkrijgen van de vrijdomsrechten vanuit Aruba waarbij gesproken en gekeken werd in welke mate de Surinam Airways groeistrategie zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit eiland. Partijen waren enthousiast over hoe zij elkaar kunnen ondersteunen en de samenwerking zal geïntensiveerd worden. De ontvangst van de Surinam Airways delegatie door de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken Ursell Arends en diens staf was belangrijk. Aan de minister en zijn kabinet is de company profile gepresenteerd waarbij tegelijkertijd de groeistrategie werd besproken. Hier is zeer positief over gereageerd. Partijen zijn voorstaander vanhet uitdiepen van de samenwerking en werd verder gesproken over de potentiële strategische ontwikkelrichtingen. Besproken is om vanuit Aruba een aantal destinaties aan te doen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met partner luchtvaartmaatschappijen. Vrijdomsrechten zullen in dit kader worden herbekeken om ervoor te zorgen dat Surinam Airways vanuit Suriname in staat is via Aruba  nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidige routenetwerk.Tijdens deze vruchtbare missie zijn nog andere groeipotenties geïdentificeerd die gefaseerd zullen worden uitgevoerd, deelt het bedrijf mee. Surinam Airways zal zich inzetten opdat de banden aangehaald en versterkt worden. Met alle stakeholders is de basis gelegd de aanwezige potentie van Aruba, Suriname en Surinam Airways niet verder onbenutte laten.Onderstaand de foto van de Surinam Airways delegatie op bezoek bij Z.E. MinisterUrsell Arends.De Surinam Airways delegatie op bezoek bij de Minister van Transport, Integriteit, Natuur enOuderenzaken, Z.E. Minister Ursell Arends(midden tussen de heren G.Laigsing en S.Gonesh).Corporate Communications