SLM voert gesprekken met Arubaanse autoriteiten

In het kader van het verdere herstel van Surinam Airways, is het toevoegen van nieuwe bestemmingen een middel om de productie verhogen. Dit streven heeft, naast de bezoeken aan Curaçao en Trinidad, geleid tot een bezoek aan het eiland Aruba. Ook deze destinatie wordt gezien als strategische partner om de groeistrategie van Surinam Airways (SA) in te zetten. De Surinam Airways delegatie bestond uit Steven Gonesh (CEO), Angela Landbrug (Coördinator Corporate Planning/Commerciële Zaken) en Ganesh Laigsingh (president-commissaris). Er zijn bezoeken gebracht aan de volgende instanties/autoriteiten: minister Ursell Arends; Aruba Airport Authority; Directie Luchtvaart AUA; reisagenten van Aruba en de ATA- Aruba Tourism Authority.
Tijdens dit bezoek stond centraal het verkrijgen van de vrijdomsrechten vanuit Aruba, waarbij gesproken en gekeken werd in welke mate de Surinam Airways groeistrategie zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit eiland.
Partijen waren enthousiast over hoe zij elkaar kunnen ondersteunen en de samenwerking zal geïntensiveerd worden. De primeur van deze missie was de ontvangst van de delegatie van Surinam Airways door de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends en diens staf. Tijdens dit bezoek aan de minister en zijn kabinet is door de Surinam Airways delegatie, de ‘company profile’ gepresenteerd, waarbij tegelijkertijd de groeistrategie werd besproken. Hier is zeer positief op gereageerd. Partijen zijn een voorstander van het uitdiepen van de samenwerking en in dit kader werd verder gesproken over de potentiële strategische ontwikkelrichtingen.
Besproken is om vanuit Aruba een aantal destinaties te willen gaan bevliegen; hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met partner luchtvaartmaatschappijen. Vrijdomsrechten zullen in dit kader worden herbekeken om ervoor te zorgen dat Surinam Airways vanuit Suriname in staat is via Aruba een aantal nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidige routenetwerk. Tijdens deze vruchtbare missie zijn nog andere groeipotenties geïdentificeerd die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Surinam Airways zal zich inzetten dat de banden aangehaald en versterkt worden. Met alle stakeholders is de basis gelegd de aanwezige potentie van Aruba, Suriname en Surinam Airways niet verder onbenut te laten.
The post SLM voert gesprekken met Arubaanse autoriteiten ..