SLM-personeel bereid om in te leveren

Eerst loonaanpassing
Bestuursleden van de personeelsbond van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) hadden gistermiddag een spoedberaad in het C-47 gebouw inzake loonaanpassingen bij de national carrier. Het personeel van de SLM wil namelijk uitbetaald krijgen op basis van de nieuwe koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die vastgesteld is op SRD 14.29 per US dollar. Rekeninghoudend met het feit dat de maatschappij nu in een zeer moeilijke financiële situatie verkeert, zijn de werknemers bereid na de aanpassing van het loon, zelfs een deel in te leveren. Secretaris van de bond, Marcia Clumper, legde uit wat dit inhoudt: de lagere schalen zullen twaalf procent inleveren van het loon, de schalen daartussen twintig procent en de hoogste schaal 25 procent. Clumper zei, dat er niet naar verhoging wordt gevraagd. Er wordt gevraagd om het salaris op te trekken naar een nieuw koerscomponent.
Dit alles is vervat in een principeakkoord dat was overeengekomen tussen de bond en het directieteam, toen nog onder leiding van directeur Radjesh Radjkoemar, die onlangs door de regering op non-actief is gesteld. Echter heeft de waarnemend directeur John verklaard, dat de salarissen op basis van SRD 7.52 voor de USD-koers uitbetaald zullen worden. Clumper stelde, dat het huidige directie team niet eens meer wil praten over het toen bereikte akkoord met Radjkoemar.
“We beseffen dat het bedrijf problemen heeft en willen allemaal onze banen behouden. Wij ontvangen al maanden een verminderd salaris en dat weet de gemeenschap niet. Er zijn mensen die niet meer naar het werk kunnen, omdat zij niet kunnen tanken. We zijn niet onredelijk, maar dat weet de gemeenschap niet,” gaf Clumper aan.  Ze stelde, dat het personeel overigens al heeft ingeleverd in mei, toen het ermee akkoord ging dat de toelagen werden bevroren. “De personeelsleden zijn bereid terug te geven, maar acute problemen moeten worden opgelost. Ze zullen de bedragen afdragen conform de US dollarkoers. De samenleving weet niet, wat het spin-off effect is van de SLM. De SLM heeft geen eigen pot opgebouwd. De afgelopen periode hebben we COVID-19 kunnen overbruggen. We hebben altijd gewaarschuwd hiervoor, maar er werd niet naar ons geluisterd,” aldus de bestuursleden.
Waarnemend voorzitter van de SLM werknemersbond Steven Samson noemt de eis vanwege de bond om de lonen volgens een marktconforme koers uit te betalen, niet onredelijk. Hij zei dat de organisatie eerst goed erover heeft nagedacht, voordat die stappen heeft ondernomen. Zo hebben ze hun financiële mensen geraadpleegd, die op hun beurt zijn nagegaan, of de SLM in staat is, aan hun eis tegemoet te komen. Er is volgens Samson uitgerekend dat de maatschappij, mits zij uitvoering geeft aan het principeakkoord, op maandbasis ongeveer 1,5 miljoen SRD overhoudt. Benadrukt werd dat deze cijfers tot stand zijn gekomen, na overleg tussen directie en bond.
Financiële situatie SLM niet rooskleurig
De Raad van Commissarissen (RvC) meldde onlangs in een bericht, dat de bond zonder te praten in beraad is gegaan. Dit werd door Samson ontkend. Hij beweerde, dat uitputtend is gesproken op regeringsniveau. Jermaine Kerk, de tweede secretaris van de bond, verklaarde dat de kwestie van dollarisatie van de salarissen, vanaf begin jaren negentig aan de orde is. Toen is overgegaan tot het dollariseren van de lonen. De bestuursleden zeiden ook, dat de financiële situatie van het bedrijf er momenteel niet rooskleurig uitziet. Zij stelden, dat de SLM in tien jaar tijd, zes directeuren heeft gehad en het bedrijf door mismanagement is achteruitgegaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de luchtvaartmaatschappij er nu zo uitziet. Het is daarom belangrijk dat er een directeur wordt aangesteld, die weet heeft van zaken. Een reorganisatie is van groot belang om het bedrijf te redden. “Wij zullen het niet meer toelaten dat er geëxperimenteerd wordt met het bedrijf. We gaan geen politieke inmenging meer accepteren, en niemand gaat zomaar zitten op de stoel van CEO,” aldus de bestuursleden. De bond is voorstander van een crisisteam om de eerste zes maanden verslag uit te brengen. Luchtvaartkennis is belangrijk bij het aanstellen van een nieuwe directeur. “Het moet een goede manager en iemand met een goede trackrecord zijn, die affiniteit heeft met het bedrijf. We zijn de afgelopen jaren door wanbeleid in moeilijk vaarwater terechtgekomen en dat willen we niet meer hebben,” aldus de bestuursleden.
Afgelopen zaterdag had de bond een gesprek met een regeringsdelegatie onder leiding van de minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana. Ook de minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed en zijn collega van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) Reshma Kuldipsingh, waren aanwezig. De ministers stelden zich bij dit onderhoud niet onwelwillend op en hebben de problemen aangehoord. Er is gevraagd om tot donderdag te wachten voor een reactie. Nadat de regering tot … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname