Sleephelling Bigi Pan voorlopig gesloten

De sleephelling bij het Jamarkanaal, die leidt naar het Bigi Pangebied, is vanaf 4 september door districtscommissaris Senrita Gobardhan afgesloten. Er zou een enorme lekkage onder de sleephelling richting de Nickerierivier zijn waargenomen.
Het Jamarkanaal kan indien niet acuut wordt opgetreden droog komen te liggen. Er zal vanuit de Nickerierivier middels een ponton met daarop een graafmachine gewerkt worden aan het dichten van de lekkage.
De burgermoeder vraagt van eenieder, die het gebied wil bezoeken, begrip voor de ontstane situatie.