‘Slechts’ SRD 250.000 uitgetrokken voor ‘zakelijke viering’ Srefidensi

07/11/2020 01:01 – Merredith Bruce

De viering van 45 jaar Srefidensi zal het land volgens minister Albert Ramdin zo goed als geen geld kosten. :  
PARAMARIBO – De ‘viering’ van 45 jaar Srefidensi vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) wordt omlijst door een nogal zakelijk programma. Er zullen een reeks aan besprekingen worden gevoerd met buitenlandse regeringsvertegenwoordigers en (samenwerkings)overeenkomsten worden ondertekend. Bibis-minister Albert Ramdin heeft op een persconferentie vrijdag verteld hoe zijn ministerie inhoud zal geven aan dit heuglijk feit waarvoor er SRD 250.000 is uitgetrokken.
Vanaf 23 november worden er een aantal hoogwaardigheidsbekleders onder wie (vertegenwoordigers van) staatshoofden, ambassadeurs, ministers en andere regeringsvertegenwoordigers uit het buitenland verwacht. President Irfaan Ali uit Guyana en minister-president Eugene Ruggenaath uit Curaçao zullen als twee enige regeringsleiders lijfelijk aanwezig zijn. De bedoeling was dat de president van Brazilië, Jaïr Bolsonaro, er ook zou zijn, maar Ramdin deelde mee dat het staatshoofd door de Covid-19-situatie in zijn land alle buitenlandse reizen tot eind dit jaar heeft uitgesteld. Hij wordt vertegenwoordigd door zijn minister van Buitenlandse Zaken.
Er komt namens de president van Frankrijk een speciale delegatie en daarnaast afgevaardigden uit Frans-Guyana. Vanuit Nederland komt Ramdin’s collega Stef Blok. De gastenlijst wordt verder aangevuld met ambassadeurs uit onder meer Ghana, China, India, Canada, de Europese Unie en Brazilië van wie een deel residerend is. De minister deelde mee dat door Covid-19, en het daardoor beperkt geopende luchtruim, een aantal staatshoofden en regeringsleiders niet aanwezig kan zijn.
President Chandrikapersad Santokhi zal met zijn collega uit Guyana praten over samenwerking bij de bouw van de brug over de Corantijnrivier en andere gebieden zoals volksgezondheid en landbouw. Met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zal verder politiek overleg worden gevoerd naar aanleiding van afspraken die de afgelopen dagen zijn gemaakt tijdens een bezoek van een hoog ambtelijke delegatie uit Nederland. Ramdin stelt dat het raamverdrag de paraplu blijft van de samenwerking tussen de twee landen. Echter, er zal veel overleg plaatsvinden voor een meer technische vorm van samenwerking.
Ook met Brazilië en Frankrijk verwacht het ministerie een aantal overeenkomsten te tekenen. De meest in het oog springende is de ondertekening van een overeenkomst met Frans-Guyana waarbij wordt vastgesteld hoe de grens tussen beide landen loopt; welke eilanden Frans en welke Surinaams territoir zijn. De bewindsman zegt dat er de afgelopen jaren lang hierover is onderhandeld met deskundigen van beide landen. Hij denkt daarom dat nu alles gereed moet zijn om een overeenkomst hierover tekenen.
Volgens Ramdin heeft deze wijze van ‘vieren’ alles te maken met Covid-19 dat maakt dat er niet al te groots uitgepakt kan worden. Het gebruikelijke defilé, met deelname van buitenlandse mogendheden en culturele groepen, is een afwisseling op het nogal zakelijke schema. Ook voor de buitenlandse bezoekers gelden de Covid-19-maatregelen. Met uitzondering van staatshoofden en regeringsleiders moeten alle andere bezoekers een negatieve PCR-test hebben. Voor gasten uit gebieden die een dalende trend hebben qua besmettingen, gelden lichtere protocollen.
Hoewel de viering niet al te feestelijk is, mag dit heuglijk feit volgens Ramdin niet ongemerkt voorbij gaan, ook niet bij de buitenposten. Aan die is gevraagd om een passende viering te hebben en daarmee Suriname tentoon te stellen. Door de financiële beperking die de regering heeft, is op de diplomatieke posten een beroep gedaan om ondersteuning te vragen van het bedrijfsleven en de diaspora. “Het zal het land zo goed als geen geld kosten.”.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname