‘Slechte planning oorzaak veevoerschaarste’

03/01/2021 00:00 – Ivan Cairo

Gerard van den Bergh schrijft de schaarste aan veevoer toe aan een slechte planning van de Surinaamse veevoerfabrieken. : Gerard van den Bergh  
PARAMARIBO – De schaarste aan veevoer zal zich nog enige tijd doen gevoelen. “Slechte planning” van de lokale veevoerfabrieken is volgens pluimveehouder Gerard van den Bergh de directe oorzaak van het tekort. “Het is gewoon een schande dat er een tekort is aan veevoer en gesuggereerd wordt dat kwekers twee keer zoveel kuikens hebben uitgezet en daardoor de schaarste is ontstaan”, aldus de directeur van De Doksenclub in gesprek met de Ware Tijd.
Hij merkt op dat er gemiddeld een behoefte is van ongeveer zestienhonderd ton veevoer per week voor de pluimveesector. “Mijns inziens zijn de veevoerfabrieken ernstig tekortgeschoten. Zij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende voer is”, zegt Van den Bergh.
Vorige week stelde pluimveeboer Rannie Houwen tegenover de Ware Tijd dat door “verschillende omstandigheden” de veevoerproducenten niet in staat zijn de Surinaamse markt naar behoren te voorzien. De prijs steeg om de ene dag en bereikte zelfs een hoogte van SRD 450 per zak. Veel pluimveebedrijven zijn hierdoor in de problemen gekomen, omdat ze niet in staat zijn de gewenste hoeveelheid af te nemen.
De voerschaarste had als direct gevolg een stijging van de prijs van eieren. Eerder werd bekend dat om uiteenlopende redenen grondstoffen voor de lokale veevoerproductie niet tijdig waren geleverd, waardoor er een productieachterstand ontstond bij enkele voerfabrikanten.
Om in de behoefte van het eigen bedrijf te voldoen en afnemers van haar eigen kuikens tegemoet te komen, heeft De Doksenclub onlangs zelf een voorraad kippenvoer van 240 ton in het buitenland besteld. De eerste partij arriveert zaterdag in Suriname. Intussen worden er voorbereidingen getroffen om nog eens duizend ton binnen te halen als tussentijdse oplossing voor de schaarste.
Wat Van den Bergh bevreemdt is dat ondanks hij hoge transportkosten moet betalen hij toch een lagere prijs dan het lokaal product kan vragen. “Wegens de gigantische voertekorten voor de pluimveesector heeft De Doksenclub zelfstandig pluimveevoer geïmporteerd van het merk De Dommelsche Watermolen. De Dommelsche Watermolen is GMP+ gecertificeerd wat betekent dat dit voer aan de hoogste eisen voldoet volgens de Europese Unie”, stelt de directeur.
Het voer is in eerste instantie bestemd voor afnemers van zijn kuikens, “maar als er over is, zullen we zeker ook verkopen aan mensen die geen klanten van ons zijn. Wat we nu binnenhalen is ook goedkoper dan lokaal.” In het parlement zei LVV-minister Prahlad Sewdien dat de schaarste in de derde week van december zou zijn opgelost. Dat het voer duurder zou worden kwam, aldus de bewindsman, omdat de fabrikanten Amerikaanse dollars ten behoeve van de import van grondstoffen op de vrije markt hebben gekocht.
De schaarste was volgens hem ontstaan, omdat zeker 25 procent meer kuikens waren uitgezet dan normaal waardoor het voer sneller was opgeraakt. Dat er meer kippen door kwekers zijn uitgezet betwijfelt Van den Bergh. Hij blijft erbij dat slechte planning van de producenten de directe oorzaak is. De Doksenclub-directeur ziet de huidige situatie als de zoveelste uitdaging voor de Surinaamse pluimveesector. Aangezien de vraag groter zal zijn dan het aanbod wil De Doksenclub met elke afnemer een gesprek hebben om continuïteit te kunnen waarborgen.
De lading die binnen komt bestaat uit verschillende voersoorten waaronder voor vleeskuikens en legkuikens. De kipproducent verwacht dat de voerperikelen in de pluimveesector zich nog enige tijd zullen voordoen aangezien er nog steeds een probleem zou zijn met de aanvoer van breukrijst en soja voor lokale veevoerfabrieken.
  Tweet
 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname