Slaagpercentage vwo/havo in de 70 procent

16/08/2020 00:00 – Van onze redactie
 
PARAMARIBO – Van de 1.270 havo-studenten die tussen 23 juli en 6 augustus examen hebben gemaakt, zijn 909 geslaagd, wat neerkomt op 71,6 procent. 5,3 Procent is afgewezen, 19,9 procent maakt her- en 3,2 procent inhaalexamen. Bij de vwo-scholen haalde 72,4 procent (875 van de 1.208 studenten) direct de eindstreep, 7,9 procent is afgewezen, 17,2 procent maakt her- en 2,5 procent inhaalexamen. Het her- en inhaalexamen wordt tussen 18 en 27 augustus afgenomen.
Bij de avondopleiding van het havo maakten in Paramaribo (181) en Nickerie (18) 199 studenten het examen, van wie respectievelijk 120 (66,3 procent) om 12 (66,7 procent) zijn geslaagd. Tien zijn afgewezen, vijftig hebben herexamen en zeven moeten inhaalexamen maken.
Van de dagopleiding (1.071) haalden 777 (72,5 procent) direct de eindstreep, 203 studenten moeten herexamen maken, 34 inhaalexamen en 57 zijn afgewezen. Het Openbaar Atheneum (Havo 1) had de meeste kandidaten (183) van wie 77,6 procent is geslaagd. De havo-tak van de Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) had het hoogste slaagpercentage: 81,4 procent. SGS was de enige havoschool zonder afgewezen kandidaten: van de 59 zijn 48 geslaagd, acht maken her- en drie inhaalexamen.
Onder de vwo-scholen hebben de avond vwo, Scholengemeenschap Maho, SGS, Scholengemeenschap Tamanredjo en Adfontes tot nu toe geen studenten die zijn gezakt voor het examen. Ze zijn geslaagd of hebben her- of moeten anders inhaalexamen maken. Het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum heeft het hoogste slaagpercentage (91,4): 53 van de 58 kandidaten hebben het examen gehaald, drie hebben herexamen, één is afgewezen en een andere moet inhaal maken.
De vwo-tak van SGS volgt met 90,9 procent geslaagden: veertig van de 44 studenten. Twee moeten inhaalexamen maken en evenveel hebben herexamen. Mr. Dr. J. C. de Miranda Lyceum (Lyco 1) en Ewald Meyer Lyceum (Lyco 2) hadden de meeste examenkandidaten: 312 om 226; 65,1 procent van Lyco 1 is direct geslaagd, bij Lyco 2 75,2 procent.
Op beide niveaus – havo en vwo – hebben een aantal leerlingen zich teruggetrokken. Bij havo ging het om 147 studenten (57 van avond havo en negentig van de dagopleiding) en bij vwo om 34 studenten. Het gaat hierbij om cijfers van het gehele schooljaar, dus niet sec leerlingen die geen examen hebben gemaakt, maar ook studenten die eerder in het schooljaar waren afgehaakt.
Het nieuwe schooljaar (basis, voj en vos) vangt aan op 1 oktober. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur laat weten momenteel te werken aan een schematisch overzicht om de start van het schooljaar 2020/2021 met in achtneming van de Covid-19-maatregelen te doen plaatsvinden.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname