SJV/SJB uiten hun waardering voor rechtswetenschappers

De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en het Surinaams Juristen Blad (SJB) hebben een hommage gebracht aan vier prominente rechtsgeleerden die in de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan deze organisaties. De vier rechtswetenschappers, mr. A.J.Saheblal, mr.dr. C.R.Jadnanansing, mr.dr. C.A.Kraan en prof.mr.dr. P.A. Stein werd hulde gebracht voor hun inzet. 

De SJV is de uitgever van het SJB dat haar eerste nummer uitbracht in juli 1963 en 57 jaar later nog steeds op regelmatige basis (drie nummers per jaar) verschijnt. De bijdrage van de vier wetenschappers werd tijdens een besloten bijeenkomst in Het Park belicht door mr. H. Schurman (voorzitter SJV), mr. E.P. Rudge (redactievoorzitter SJB), en mr. C. Wallerlei (decaan Juridische Faculteit AdeKUS). Zij ontvingen als blijk van waardering elk een gouden munt met de beeltenis van de Wijdenboschbrug. 

Samenvatting
Mr. André Saheblal, studeerde rechten aan de Universiteit van Suriname. Hij heeft zijn carrière volledig binnen de overheidsdienst gemaakt en was bij zijn pensionering (1984) directeur van Justitie en Politie. Op onderwijsvlak is hij sedert 1979 actief geweest aan de Universiteit van Suriname; van 1979 tot 1983 als buitengewoon docent aan de AdeKUS. Na zijn pensionering werd hij van 1983 tot 1994 voltijds docent aan deze universiteit. Hij was ook lid van de Stichting Uitgave Surinaamse Jurisprudentie en heeft vele jurisprudentiebundels uitgebracht.

Hij debuteerde in het SJB met het artikel De behandeling van excepties door de strafrechter (SJB 1992 no. 3). Vermeldenswaard is, dat Saheblal thans 93 jaar oud is en nog niet van plan is zijn schrijverscarrière te beëindigen! Hij heeft in totaal 17 artikelen voor het SJB op zijn naam staan, waarvan de laatste Enige beschouwingen over het Instituut van de Nationale Ombudsman, gepubliceerd is het recentelijk uitgekomen nummer van het SJB (SJB 2020 nr. 1). 
Voorts heeft hij het Surinaamse Burgerlijk Wetboek (4 boeken) op moderne wijze bijgewerkt, zodat dit beter toegankelijk gemaakt is voor het lezerspubliek. 
Hij heeft een boekwerk uitgebracht getiteld: De Afwikkeling van Onbeheerde Nalatenschappen in Suriname, de terugname door de overheid van onbeheerde en verlaten gronden in de boezem van het domein. Dit boek wordt veelvuldig geciteerd en gebruikt bij het bestuderen van de Surinaamse boedelproblematiek. 

Mr. dr. Carlo Jadnanansing, 
Zijn eerste publicatie in het SJB was een bespreking van de scriptie “De vrijheidsbeneming van de verdachte” (SJB 1975 nr. 22). Hij was toen zelf advocaat. Het duurde dan tot 1993 voor zijn tweede artikel verscheen t.w. “De verantwoordelijkheid van de notaris”; hij was toen notaris, welke functie hij van 1978 tot 2010 heeft uitgeoefend. De meeste artikelen schreef hij echter na 2000, waarvan velen op het gebied van het vermogensrecht, gevolgd door het personen- en familierecht en het handelsrecht. In deze periode was hij voorzitter van de redactie van het SJB, welke taak hij van mr.dr. J. Adhin had overgenomen. Hij was van 2002 tot en met 2013 redactievoorzitter van het SJB, van welk blad hij thans adviseur is. Hij was tevens vanaf 2004 tot 2017 voorzitter van de SJV. Hij heeft in totaal 38 artikelen geschreven voor het SJB. Hij heeft diverse boekwerken op zijn naam staan, niet alleen op juridisch gebied, maar ook op maatschappelijk en cultureel gebied. Op 10 april 2019 werd hem door de AdeKUS een eredoctoraat verleend in de rechtswetenschappen. 

Mr.dr. Kees Kraan, is oud-hoofddocent notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig hoofd van het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Hij heeft in Nederland naam gemaakt als deskundige op het gebied van het privaatrecht en het notarieel recht. Vanaf de jaren 90 heeft hij gastcolleges in het huwelijksvermogensrecht en erfrecht verzorgd aan de AdeKUS. Zijn colleges hebben geresulteerd in het publiceren van eerst een boekwerk over het Surinaamse huwelijksvermogensrecht in 1994 en daarna Hoofdlijnen van het Surinaamse erfrecht in 1998 dat hij tezamen met Jadnanansing heeft geschreven. In 2017 verscheen een nieuwe versie van dit werk onder de naam: Handboek Surinaams erfrecht. 

Daarnaast heeft Kraan op het gebied van het Surinaamse zakenrecht twee boekwerken geschreven, te weten: De uitgifte van domeingrond in Suriname en Hoofdzaken hypotheek en veiling. Kraan is vanaf april 2003 als contactwetenschapper verbonden aan het SJB. Daarnaast heeft hij in totaal 31 artikelen geschreven voor het SJB. Zijn eerste artikel dateert van 1994 met als titel: De dubbele verkoop en dienstweigering door een notaris (SJB 1994 no. 3). 
Er is waarschijnlijk geen enkel andere juridische auteur die zoveel publicaties op het gebied van het Surinaamse privaatrecht op zijn naam heeft staan als Kraan. 

4. Prof.mr.dr. Peter Stein, is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht en Handelsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft talloze juridisch wetenschappelijke boekwerken en artikelen het licht doen zien. Hij heeft ook gastcolleges verzorgd aan de Universiteit van Suriname.

Hij geniet niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, bekendheid. Het SJB ervaart het daarom als een bijzondere eer dat … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com