Situatie zorginstellingen alarmerend

Regering springt onmiddellijk in met SRD 25 miljoen
Op basis van de zorgwekkende situatie binnen de zorg heeft de regering per heden een interventie gepleegd. Op een regeringsraad is besloten per direct een bedrag van SRD 25 miljoen beschikbaar te stellen. Deze financiële injectie zal aan de volgende gezondheidsinstellingen beschikbaar worden gesteld: ’s Lands Hospitaal, Stg. Drs. L. Mungra Medisch Centrum, Psychiatrisch Centrum Suriname, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, Regionaal Ziekenhuis Wanica, St. Vincentius Ziekenhuis, Regionaal Gezondheids Dienst, de Bloedbank,de Medische Zending en Stichting Jeugdtandverzorging. Deze kosten zullen gefinancierd worden ten laste van de begroting van het Ministerie van Financiën en Planning over het dienstjaar 2021.
De verdeelsleutel van het bedrag van SRD 25 miljoen ziet er als volgt uit:
 

 
Gezondheidsinstelling
Bedrag

1
’s Lands Hospitaal
SRD.   2.800.000,-

2
Stg. Drs. L. Mungra Medisch Centrum
SRD.   2.000.000,-

3
Psychiatrisch Centrum Suriname
SRD.   1.300.000,-

4
Academisch Ziekenhuis Paramaribo
SRD.   8.200.000,-

5
Diakonessenhuis
SRD.   1.500.000,-

6
Regionaal Ziekenhuis Wanica
SRD.   2.800.000,-

7
St. Vincentius Zienkenhuis
SRD    1.500.000,-

8
Regionaal Gezondheids Dienst
SRD.   1.600.000,-

9
Bloedbank
SRD.   1.000.000,-

10
Medische Zending
SRD.   1.500.000,-

11
Stichting Jeugdtandverzorging
SRD.   800.000,-

 
Totaal
SRD.  25.000.000,-

 
Deze financiële tegemoetkoming stelt de ziekenhuizen in de gelegenheid hun bedrijfsvoering te garanderen. Hiermee kunnen de zorginstellingen voldoen aan hun verplichtingen bij kritische crediteuren. De regering geeft de zorg bijzondere prioriteit en doet alles in haar macht om de Surinaamse gemeenschap, ook onder deze uitdagende tijden, de garantie van kwalitatieve gezondheidszorg te blijven bieden. 
Paramaribo, 28 mei 2012
Communicatie Dienst Suriname
The post Situatie zorginstellingen alarmerend .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname