Simons: “Het gaat minder goed met u dan de afgelopen 10 jaar”

Het gaat nu minder goed met de Surinaamse burger dan de afgelopen tien jaar. Tot deze conclusie komt oud-assembleevoorzitter Jennifer Simons, tijdens de online massameeting van de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens de politica is het leven moeilijker geworden voor veel Surinamers, tenzij zij tot de groep “friends and family” behoren van deze regering.
De ex-parlementsvoorzitter somt enkele gebieden op waarop het helemaal niet goed gaat. Ze noemde daarbij de kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg, sociale steun, de mogelijkheden voor ondernemers in Suriname, maar ook het vraagstuk van studenten.
“Waarnaar we ook kijken in het land en hoeveel we de regering ook de ruimte willen geven om het beleid uit te voeren, we ontkomen er niet aan om te constateren dat de situatie er één is van achteruitgang, onzekerheid en onduidelijkheid,” merkt Simons op.
Ze geeft aan dat er geen transparantie is bij deze regering, er ontbreken duidelijke maatregelen en er is geen stimulans voor de economie, met name de kleine ondernemers die het bijzonder moeilijk hebben.
Ze is ook ingegaan op de beloftes gemaakt door met name de VHP tijdens de verkiezingscampagne van 2020. Veertien maanden na het aantreden van de regering-Santokhi kan volgens Simons gezegd worden dat de beloftes niet zijn nagekomen. “Maar dat niet alleen. De regering heeft in een heleboel gevallen precies het tegenovergestelde gedaan van wat ze de mensen had beloofd. Onmiddellijk na hun aantreden zijn ze alles vergeten wat ze beloofd hadden,” legt Simons uit.
Ze geeft aan dat het niveau van nepotisme en andere zaken die plaatsvinden, nooit eerder gezien is onder geen enkele regering in Suriname. De politica merkt op dat er een ontwikkeling plaatsvindt die onrustbarend is. “We moeten absoluut hieraan aandacht aanbesteden. Maar ook de regering moet daarnaar kijken, want zij zijn aan de macht,” aldus Simons
De schuld van het falen van de regering wordt geschoven op anderen. “Het is of de onverantwoordelijkheid van het volk, of het zijn de niet-gevaccineerden of wanneer ze geen andere dingen meer weten, is het de vorige regering. De regering is altijd bezig de schuld, het onvermogen af te schuiven op anderen,” meent Simons.
Jerrel Harderwijk