‘Shiprider agreement moet waarschuwing voor Suriname zijn’

Bestuurskundige August Boldewijn, stelt tegenover ons, dat er in het jaar van onze staatkundige onafhankelijkheid 1975 door de overheid zee-, rivier- en kust patrouilleboten aangekocht zijn. Deze schepen hebben dienst gedaan, maar niet in het kader van een zogeheten schiprider overeenkomst met de Verenigde Staten. Onlangs heeft Guyana naar verluidt, een ‘shiprider agreement’ getekend met Amerika. Bilaterale maritieme wetshandhavingsovereenkomsten met shipriders bieden Amerikaanse marineschepen en vliegtuigplatforms die over expertise beschikken op het gebied van maritieme wetshandhaving om wetshandhavers van het gastland het te helpen bij het uitoefenen van zijn gezag. Boldewijn vindt hieromtrent, dat Amerika met Guyana wil samenwerken, om de gesloten shiprider agreement van Guyana te activeren. Boldewijn stelt, “Kennelijk is men in Guyana daarop voorbereid om de Amerikanen binnen te halen in het kader van een shiprider agreement.” Boldewijn zegt, dat Suriname onlangs een fout heeft begaan, door zich positief uit te laten over Guyana, door zich in het grensconflict tussen Guyana en Venezuela aan de zijde van het eerstgenoemde land te scharen. De shiprider agreement van Guyana en de Verenigde Staten, moet volgens Boldewijn een waarschuwing voor Suriname zijn.
Suriname heeft zich in CARICOM verband ingelaten in de grenskwestie van Venezuela met Guyana, waarbij Venezuela bijna de helft van het Guyanese territorium en ook zijn zeegebied opeist. Venezuela heeft echter bewezen, dat het Internationaal Gerecht niet bekwaam is en heeft geweigerd mee te werken aan gerechtelijke argumenten inzake de grenskwestie die eerder dit jaar waren geëffectueerd. De territoriale onenigheid tussen Guyana en Venezuela bestaat volgens Boldewijn sinds 1899. Boldewijn zegt, dat Engeland toentertijd de koloniale macht had over Guyana en zij de Venezolaanse territoriale verdeling te land en op zee nooit wilden aanvaarden. Volgens Boldewijn heeft Nederland in 1899 ook geprobeerd de kwestie van Suriname in het grensgeschil met Guyana ook aan te kaarten, maar dit echter ook niet is gelukt, of Nederland heeft volgens Boldewijn nooit kunnen staven, dat de grens de Boven-Corantijn moet zijn. Vervolgens zegt Boldewijn, dat als men nu een brug over de Corantijnrivier naar Guyana wenst te bouwen, dan lopen wij de kans dat die opgeblazen wordt door de Venezolanen. President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens een persconferentie niet te verwachten dat Suriname zijn standpunt negatieve consequenties zal hebben voor de relatie met Venezuela. De betrekkingen zullen volgens Santokhi gewoon door gaan. Boldewijn denkt, dat Guyana de uitspraken van het Internationale Gerechtshof niet zal willen accepteren, en als deze uitspraak nadelig voor Guyana uitkomt, dan zullen er volgens Boldewijn maatregelen getroffen worden. Voordat de uitspraken in het grensgeschil gedaan zijn, heeft Suriname ondersteuning verleend aan Guyana. Deze kwestie zal volgens Boldewijn ook Suriname kunnen treffen.
Boldewijn verklaart dat president Santokhi deze uitspraken niet moest hebben gedaan. Volgens hem, moest het Internationale Gerechtshof eerst een uitspraak doen, alvorens Suriname de kant van Guyana koos. “Suriname moet voorzichtig zijn in deze kwestie”, benadrukt Boldewijn. De Venezolanen hebben op dit moment geen democratisch regiem, en hetgeen ze hebben is, meer een communistisch regiem. Boldewijn verklaart, dat president Nicolás Maduro, de absolute macht heeft, door zonder enige oppositie te regeren, waardoor hij alle zaken in de handen heeft. “Suriname heeft altijd gezegd, wij bemoeien niet in de interne aangelegenheden van andere staten, ieder land heeft het recht om zijn eigen zaken te doen. Waarom bieden wij nu dan ondersteuning aan een land, dat in conflict is met een ander land waarmee wij zaken doen?”, vraagt Boldewijn zich af. “Ik vind het niet verstandig dat Suriname stellingen inneemt in het voordeel van Guyana, waarbij Guyana in dit conflict ondersteuning van ons geniet”, zegt Boldewijn.
Volgens Boldewijn is Suriname de grootste rijstleverancier van Venezuela. “Terwijl men bezig is de financiële positie van Suriname te verbeteren, komt de zaak nu in problemen”, aldus Boldewijn. Terwijl wij bezig zijn, de inkomsten van Suriname te verhogen, kan Venezuela zich volgens Boldewijn, in het kader van rijstleveranciers terugtrekken, waardoor wij dan minder inkomsten hebben. Wij zullen de consequenties volgens Boldewijn maar moeten aanvaarden. Boldewijn stelt, dat Suriname een Shiprider agreement met Amerika kan sluiten, zolang onze soevereiniteit maar niet in gedrang komt. “Van onze rijstproductie neemt Venezuela een groot deel af, en dit komt onze economie goed uit. Het is daarom zeer onverstandig in dit geschil partij te kiezen. Het resultaat moet overgelaten worden aan het Gerechtshof”, aldus Boldewijn tot slot.
The post ‘Shiprider agreement moet waarschuwing voor Suriname zijn’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname