Sharman: ‘Regering rekent op medewerking van de bedrijfstakken’

Afgelopen zondag vond een overleg plaats tussen het COVID-19 Crisis Management Team, het Outbreak Management Team van De Nationale Assemblée (DNA) en vertegenwoordigers van diverse bedrijfstakken, waaronder de VSB, SHATA, Gaming Board, casinohouders, reisorganisaties, luchtvaartondernemingen, en de vertegenwoordigers van de bus- en boothouders. Het bedrijfsleven werd op het hart gedrukt, de regering te ondersteunen bij de voorlichting, naleving en handhaving van de COVID-19 voorschriften en protocollen.
“Het is niet alleen de taak van de overheid en het managementteam, een oog in het zeil te houden, maar als leidinggevende van een bedrijf, is het ook jouw taak, om niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen te beschermen”, aldus DNA-ondervoorzitter Dew Sharman.
Volgens Sharman, is het duidelijk te zien, dat vanuit alle geledingen van de samenleving en het bedrijfsleven, er een sterke behoefte is aan verantwoorde toepassen van de huidige COVID-19 maatregelen, zodat delen van het bedrijfsleven weer een aanvang kunnen maken met hun dienstverlening. “Maar die medewerking moet er dan ook echt zijn. Je kunt niet van de regering verwachten dat ze erop toeziet dat er controle is. Als bushouder,  boothouder of casinohouder etc., ben jij op dat moment leidinggevende en moet jij toezicht houden, dat alles conform de protocollen verloopt”, benadrukt Sharman. Hij zegt nu een heel andere kijk op zaken te hebben. “Als mensen zich niet willen houden aan het bereikte compromis  met de regering, zal zij niet ervoor schromen, deze te beeindigen en  geen toestemming meer te verlenen”, zegt Sharman.  Hij roept daarom de verschillende bedrijfstakken op, hun medewerking te verlenen en erop toe te zien, dat zij hun deuren openen met de inachtneming van de COVID-19 beschermingsprotocollen.
Sharman is van mening, dat tegelijkertijd, er ook rekening mee moet worden gehouden, dat als de bevolking zich niet houdt aan de algemene gezondheidsvoorzorgsmaatregelen, de verspreiding van het virus weer zal toenemen, hetgeen onherroepelijk ertoe zal leiden dat de maatregelen weer verscherpt worden. We moeten als samenleving wennen aan ‘het nieuwe normaal’, met inachtneming van de COVID-19 voorschriften”, aldus Sharman.
Ook zegt Sharman er voorstander van te zijn, dat het bedrijfsleven deze week benut om de protocollen te implementeren, het personeel te trainen en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. De implementatie zal uiteraard moeten geschieden in aanwezigheid van deskundigen van het Outbreak managementteam en de desbetreffende handhavende instanties. In het weekend van 12 september zal nader worden gekeken welke sectoren de protocollen juist en volledig hebben toegepast en kunnen dan worden opengesteld. Uitsluitend ondernemingen die de protocollen hebben geïmplementeerd en handhaven, zullen worden opengesteld. Er zal te allen tijde van overheidswege een strenge handhaving worden toegepast op het naleven van de protocollen, met de duidelijke voorwaarde dat er sancties zullen volgen op afwijking daarvan.
The post Sharman: ‘Regering rekent op medewerking van de bedrijfstakken’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname