Sharman pleit voor totale sluiting van landsgrenzen

Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, enkele andere vertegenwoordigers van de overheid en het Clusterteam Controle en Handhaving, hebben zeer recentelijk op een persconferentie aangegeven, hoe ernstig de COVID-19-situatie in Suriname nu is en wat er gedaan wordt om het toegenomen aantal besmettingen, terug te dringen. Ramadhin heeft daarbij wederom verscherpte maatregelen aangekondigd voor de komende feestdagen.. De belangrijkste maatregel is de avondklok die nu om 19.00 uur ’s avonds ingaat en afloopt om 05.00 uur, wat volgens velen in de samenleving, als zeer onaangenaam wordt gezien. De ondervoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, zegt in gesprek met De West, dat alle maatregelen die wederom getroffen zijn door de regering, erop gericht zijn het aantal COVID-19-infecties in te dammen, en zeker niet om de samenleving te duperen.
“De maatregelen zijn niet getroffen om ons het leven zuur te maken, maar om ons allemaal te beschermen. En dit kunnen wij gezamenlijk doen, door zoveel mogelijk thuis te blijven. Indien je geen essentiële bezigheden te doen hebt buitenshuis, vermijdt de straat dan.’’ Sharman benadrukt, dat om de COVID-19-besmettingen in te dammen, de burgerij een cruciale rol moet gaan spelen en dat een eventuele totale lockdown, daarbij niet uitgesloten is.
Sharman vertelt, dat in de Europese landen, met name Engeland, een gemuteerde variant (gerelateerd aan het COVID-19 virus) voor veel verontrusting heeft gezorgd. “Het is nog niet bekend hoe hoog onder andere de besmettelijkheid van dit gemuteerde virus is. Als we de berichten volgen, hebben de Europese landen het totale verkeer gesloten met het Verenigd Koninkrijk. Dat geeft aan, hoe ernstig de situatie is.” Sharman pleit daarom ook voor een totale afgrendeling van de grenzen en het luchtruim. “De regering, zal gelet op de huidige ontwikkelingen, serieus moeten kijken naar de sluiting van landsgrenzen”, zegt Sharman. Indien er een ander virus ontstaat, zal er volgens Sharman, alles eraan gedaan moeten worden om verdere verspreiding in te dammen.
Gezondheidssector is uitgeput
“We zijn nu al haast een jaar bezig met COVID-19 en wij merken allemaal, dat de gezondheidszorg uitgeput is. De capaciteit van onze gezondheidszorg kan snel overbelast raken.
Onze gezondheidszorg kan niet in grotere problemen komen te verkeren”, merkt Sharman op. Het is volgens hem daarom meer dan ooit van belang, dat alle maatregelen die zijn afgekondigd door de regering stipt worden opgevolgd.
Total lockdown?
Op social media wordt reeds gespeculeerd over het toepassen van een total lockdown. Sharman, zegt dat een ‘total lockdown’, sowieso niet uitgesloten is. “Daarom roepen we de samenleving op, trouw te blijven aan de afgekondigde maatregelen. Zodat we erger kunnen voorkomen.” Een lockdown zou betekenen dat de situatie uit de hand is gelopen en niet meer te beheersen is. Dat willen we voorkomen. Het is voor niemand goed.” “Het gaat enerzijds een voordeel zijn, maar aan de andere kant is het een nadeel voor ondernemers. We sluiten echter geen enkele optie uit in het belang van de gezondheid van de burger. We moeten ons afvragen, wat op dit moment het belangrijkste is en dat is volgens mij de bevolking beschermen”, aldus Sharman.
“We willen niet nog meer mensen verliezen aan COVID-19. Daarom is het belangrijk, dat we maatregelen treffen.”Sharman drukt daarom de samenleving op het hart, de verscherpte maatregelen strikt op te volgen, zodat een ‘total lockdown’ achterwege kan blijven.
The post Sharman pleit voor totale sluiting van landsgrenzen appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname