Sharman: ‘Men moet zich verantwoordelijker opstellen’

In vergelijking met de rest van de wereld, is het aantal COVID-19 actieve gevallen in ons land drastisch afgenomen. Momenteel staat het aantal  bij de gezondheidsautoriteiten bekend zijnde actieve covid-besmettingen, op 25.  Afgelopen zondag heeft de regering, de COVID-19 maatregelen en betrekking hebbende op de avondklok met één uur versoepeld. Het blijkt dat mensen zich niet aan het uitgaansverbod houden en bevinden zich na 22.00 nog steeds op de straat. De avondklok van 22.00 uur t/m 05.00 uur in de ochtend, blijkt dus niet effectief te werken. ‘’Mensen die zich na 22.00 uur nog steeds op de straat bevinden, moeten zich verantwoordelijker opstellen, zij moeten niet provoceren, maar zij moeten een stukje discipline opbrengen ”, aldus DNA-ondervoorzitter Dew Sharman, tegenover De West.
Momenteel is het luchtruim voor passagiers afkomstig uit Nederland, gedeeltelijk geopend. Sharman zegt, dat passagiers wél naar Suriname kunnen komen, maar er zal strikt op ze gelet worden.  Sharman zegt, dat hij er voorstander van is de buitenlandse passagiers in overheidsquarantaine te zetten, omdat de controle op de passagiers, daar beter is. “De passagiers moeten wel voor de kosten opdraaien en als zij dat niet willen, moeten zij maar niet naar Suriname komen. Dit is een risico dat wij nu nemen en de moeite waard om over na te denken. Wij gaan ons niet kunnen permitteren, een uitbraak van covid-besmettingen in ons land te krijgen’’, benadrukt Sharman. Met betrekking tot de avondklok, die gewijzigd is, zegt hij: ‘’De mensen moeten niet denken dat er vrij spel is, omdat de lockdown met één uur is versoepeld. Je dient je aan de voorzorgsmaatregelen te houden’’ Echter zegt Sharman, dat de mensen nog steeds niet helemaal bewust zijn, van het gevaar dat COVID-19 virus in zich meedraagt. Veel mensen gaan er nog steeds vanuit, dat een eventuele covid-besmetting, geen fatale gevolgen hoeft te hebben, waardoor dit tot gevolg heeft, dat men zich steeds roekelozer gaat opstellen.
Onlangs heeft ABOP-parlementariër Edward Belfort gezegd, dat ingrijpende maatregelen op een bepaald moment, een heel andere wending kunnen nemen, en dat zien wij nu. “Men is aan het verslappen, qua voorzorgsmaatregelen, maar ook omdat velen zich vervelen en geen zicht hebben, over wanneer wij het virus hebben teruggedrongen”, aldus Belfort. Volgens hem verbaast het niet, dat mensen op den duur, zich niet meer houden aan de regels. “Wereldwijd heeft men nog steeds geen goed zicht, over wanneer deze ziekte geen bedreigende rol meer in ons leven speelt en begint men het te zien als een normaal ding, maar dan is er juist sprake van laksheid. In Nederland zien wij, dat omdat men zich steeds lakser is gaan opstellen en denkt het virus te kunnen negeren, de besmettingen nu juist weer stijgen. Indien wij ook zo door blijven gaan, zullen de besmettingen hier ook enorm stijgen. We moeten lering trekken hieruit”, merkt Belfort op.
Ook VHP-parlementariër Mahinder Jogi, stelt “ De burgerij begrijpt nog steeds niet welke gevolgen COVID-19 met zich meebrengt, waardoor de burgerij, de samenleving, en ons allen in gevaar zal brengen. Als er inderdaad weer een explosie van COVID-19 besmettingen ontstaat, betekent dit, dat de avondklok teruggedraaid zal worden naar 19.00 uur en alle andere voorzorgsmaatregelen, wederom verscherpt willen worden’’. Volgens Jogi, kan de regering een beroep blijven doen op de burgerij door ook zelf voorzorgsmaatregelen te treffen, maar het zich houden aan de maatregelen is een aangelegenheid, die betrekking heeft op de wijze waarop de samenleving zich gedraagt. Jogi benadrukt, dat de burgerij keer op keer geattendeerd wordt op de gevaren van COVID-19, maar de mens toch ongehoorzaam blijft.  “Wees bewust van de gevaren. Dit alles heeft impact op een ieder”, aldus Jogi.
The post Sharman: ‘Men moet zich verantwoordelijker opstellen’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname