Sharman: ‘Het mes snijdt aan twee kanten’

Dagelijks stijgt in ons land het aantal personen dat besmet is geraakt met het COVID-19- coronavirus. Volgens de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, moeten wij als samenleving onze schouders eronder zetten om zo het virus in te kunnen dammen. “Het coronavirus zal beheersbaar worden, indien wij ons gedrag veranderen. Het mes snijdt volgens de arts aan twee kanten.” Dit stelde hij naar aanleiding van de afgelopen feestdagen, waarbij veel mensen zich totaal niet hebben gehouden aan de covid-protocollen en toch feestjes onderling bouwden en de avondklok niet respecteerden. Sharman zegt, dat de situatie beheersbaar kan worden als een ieder zichzelf en daardoor ook anderen, beschermd. Dat het aantal besmettingen verder toeneemt, ligt volgens Sharman aan onszelf. “Wij moeten als samenleving beseffen, dat we een steentje moet bijdragen, om dit virus massaal in te dammen. Iedereen moet meehelpen, maar wij stellen steeds teleur, omdat een groot deel onder ons, zich niet aan de maatregelen houdt”, aldus Sharman.
Volgens hem zijn de besmettingsgebieden reeds in kaart gebracht, echter gaat het beheersen van de besmettingen niet zo gemakkelijk, gezien niet een ieder zijn of haar medewerking verleent.
De burgerij begrijpt volgens hem nog steeds niet welke gevolgen COVID-19 met zich meebrengt. Volgens Sharman, kan de regering een beroep blijven doen op de burgers en zelf ook voorzorgsmaatregelen te treffen, maar het zich houden aan de maatregelen, is een aangelegenheid, die betrekking heeft op de wijze waarop de samenleving zich gedraagt.
“De maatregelen worden niet getroffen om ons het leven zuur te maken, maar om ons allen te beschermen. En dit kunnen wij gezamenlijk doen, door zoveel mogelijk thuis te blijven en indien echt nodig de straat op te gaan.”  Sharman benadrukt, dat om de COVID-19-besmettingen in te dammen, de burgerij een cruciale rol moet gaan vervullen en dat een eventuele totale lockdown, daarbij niet uitgesloten wordt.
“Wij moeten daarom niet bij de pakken gaan neerzitten en ons wel aan de anti-COVID-19 maatregelen houden. Wij moeten er van uitgaan, dat het virus al verdwenen is. Het is er nog steeds.” Het KPS en alle andere instanties zullen hierbij de controle moeten opvoeren. Ook de grensoversteekplaatsen moeten worden bewaakt.” “Wees bewust van de gevaren. Dit alles heeft zijn weerslag op een ieder”, aldus Sharman.
The post Sharman: ‘Het mes snijdt aan twee kanten’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname