Sewdien: ‘Voldoende irrigatiewater voor rijstvelden in Nickerie’

Volgens minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bestaat Nickerie zowel in het noordelijk deel als zuidelijk deel uit rijstvelden, waarvoor een goed functionerend irrigatie- en drainagestelsel, essentieel is. In de droge tijd kan er water uit de Corantijnrivier in het zuiden van Nickerie worden gepompt, waarna het via het 66 km lange Corantijnkanaal naar de rijstgebieden wordt gebracht. Daardoor is het mogelijk om tweemaal per jaar rijst te planten en oogsten. Het hiervoor benodigde irrigatiestelsel is zeer uitgestrekt en bestaat uit een groot aantal kleine en grote watergangen, vele sluizen en enkele gemalen. Deze verkeren momenteel deels in een slechte staat van onderhoud. Door tussenkomst van de Public Relations afdeling van het ministerie van LVV, werden vragen over onvoldoende irrigatie van de rijstvelden in Nickerie doorgeleid naar LVV-minister Sewdien.
De bewindsman zegt dat er momenteel voldoende irrigatiewater in zo-wel de rechter- als de linkeroever van de Nickerierivier aanwezig is. Sushma Biere van de PR-afdeling meent dat met de verklaring van de minister, het duidelijk is dat er nu geen problemen met betrekking tot de irrigatie van de rijstvelden bestaan. Echter zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harinadan Oemraw, dat de eerste waterpomp bestemd voor Wageningen, gisteren is geïnstalleerd. Volgens Oemraw is dat nog veel te weinig capaciteit om de oogst in augustus te kunnen binnenhalen. En hoewel minister Sewdien zijn best doet, is de belofte die hij heeft gedaan aan de boeren, nog niet nagekomen. Vanwege de vertraging met de pompen zal volgens Oemraw, het gestelde doel om namelijk de 30000 hectare te beplanten en de oogst succesvol binnen te halen, niet gerealiseerd worden. Oemraw denkt dat naar schatting, de oogst van een kleinere omvang, pas midden september zal worden binnengehaald. Volgens hem moeten rijstrassen die geplant worden, ook steeds nauwlettend gecontroleerd worden, om een goede kwaliteit te kunnen behouden. Voorts wijst hij erop, dat de twee soorten rijstrassen in Suriname achteruit zijn gegaan en die niet meer worden geplant. De padieboeren zijn overgegaan op het Maleisische ras en het Guyanese rijstras. De associatievoorzitter meent dat met de huidige stand van zaken, het be-vloeien  van de rijstvelden het kostenplaatje van de boeren aanmerkelijk heeft doen toenemen. Hij hoopt dat de twee pompen voor Wageningen, nog zullen worden geïnstalleerd. Volgens hem heeft het installeren van de eerste pomp, twee jaar geduurd. Het inzaaien moet officieel eindigen op 30 juni, maar de boeren moeten doorgaan om het irrigeren van de arealen af te kunnen maken.
The post Sewdien: ‘Voldoende irrigatiewater voor rijstvelden in Nickerie’ ..