Sewdien: Oplossing veevoerschaarste komende week

Het probleem van veevoer (voornamelijk kippenvoer) zal begin komende week opgelost worden. Een van de veevoerfabrikanten krijgt maandag een lading grondstoffen die geïmporteerd zijn, binnen. De overige twee fabrikanten zullen in de loop van de week ook de grondstoffen krijgen. De productie zal ook worden opgevoerd. Dit deelde minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij vrijdag mee in De Nationale Assemblee. Er waren vragen gesteld over de schaarste aan veevoer.

De bewindsman deelde mee dat de prijs iets hoger zal liggen, omdat de veevoerfabrikanten US-dollars op de vrije markt moesten kopen. Sewdien merkte op dat de schaarste aan veevoer is ontstaan omdat 25% meer kippen zijn gekweekt dan normaal. Hierdoor is het voer sneller opgeraakt. De fabrikanten kopen op basis van de behoefte hun grondstoffen. Een van de veevoerfabrikanten had een tijdje ook niet geproduceerd.

Veel kippenkwekers zitten met de handen in het haar. Door schaarste aan kippenvoer hebben kwekers de kippen eerder moeten slachten. Anderen hebben grote verliezen geleden omdat bij mondjesmaat met moeite enkele kilo’s voer ingekocht konden worden. Bovendien zijn de prijzen ook reeds omhoog gestuwd. “Ik probeer het voer met breukrijst te mengen,” zegt een kweker aan Starnieuws. Bij slachtkippen is het moeilijk om andersoortig voer te geven. Gehoopt wordt dat het probleem werkelijk opgelost wordt. De kweker voert aan dat de prijs constant wordt verhoogd. Het is niet rendabel meer om eigen kippen te kweken.

Sewdien heeft meegedeeld in De Nationale Assemblee dat hij de pellerijen heeft gebeld om breukrijst te leveren aan de fabrikanten. In het verleden waren er ook afspraken gemaakt voor levering van breukrijst, maar veevoerfabrikanten zouden zich niet hebben gehouden aan de afspraken. Wanneer mais internationaal goedkoper is, wordt de breukrijst niet meer afgenomen. Er moeten betere afspraken worden gemaakt, zegt de bewindsman, die ook de kippenkwekers heeft gesproken.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com