Sewdien geschokt door troosteloos beeld cassavefabriek

Minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) schiet woorden tekort om te beschrijven wat voor een troosteloze situatie hij heeft aangetroffen tijdens een oriëntatie in de cassavefabriek te Para. De fabriek bevindt zich in een deplorabele situatie.

Het ministerie van LVV zal een algehele inventarisatie plegen en deskundigen inschakelen om alternatieven uit te werken. Cassave is een product met veel potentie, zowel lokaal als internationaal. De huidige fabriek voldoet helemaal niet aan de voedselveiligheidsstandaarden. De minister hoopt op korte termijn met uitgewerkte plannen te komen, om dit gewas verder tot ontwikkeling te brengen.

De fabriek is geheel verlaten en er is flink huisgehouden met de machines en overig meubilair. Een lokaal bedrijf werd gevraagd om assistentie te verlenen om de voordeur te forceren, zodat de ministeriële delegatie zich toegang kon verschaffen tot de fabriek, meldt LVV.

De cassavefabriek die in 2012 werd geopend middels een schenking van China van 1 miljoen USD en waar de Surinaamse overheid ook vele miljoenen in heeft geïnvesteerd, is erg kort operationeel geweest. Heel wat machines, apparatuur en koperwerk zijn weggedragen en het geheel ziet er zeer verwaarloosd uit. De verantwoordelijkheid van het bedrijf viel onder het ministerie van Financiën, maar sinds kort is het overgeheveld naar het ministerie van LVV.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com