Sergio Akiemboto blijft toch in DNA

Sergio Akiemboto zal zijn zetel in De Nationale Assemblee (DNA) behouden. Hij zegt dat de oproep van delen van het traditioneel gezag, zijn achterban en enkele ondersteunende maatschappelijke groeperingen, hebben geleid tot zijn besluit om aan te blijven als NDP-assembleelid.
“Ik kan u mededelen dat ik, na aanhoudend beroep welke op mij is gedaan via publieke wegen alsook de één op één gesprekken, heb ik besloten de termijn waarvoor ik gekozen ben in DNA, namens het district Brokopondo, zal afmaken.”
Akiemboto zegt een verklaring dat deze oproep vanuit uit dat deel van het electoraat zwaarwichtig genoeg is om zijn besluit te herzien. “Ik weet dat ik de gewenste bijdrage kan leveren!”
Hij schrijft verder dat bij de onlangs gehouden verkiezingen van 25 mei 2020 hij mandaat heeft gekregen van de kiezers uit het district Brokopondo om hun te vertegenwoordigen in De Nationale Assemblee. “Het is de tweede keer dat de kiezers van Brokopondo hun vertrouwen in mij hebben gesteld. Eerder in januari heb ik u gemeld dat ik een rationele evaluatie heb gepleegd, waaruit is gebleken dat ik via de algemene politieke constellatie in ons land niet de bijdrage kan leveren die van mij verwacht wordt, een bijdrage ter verheffing van alle Surinamers in het algemeen en mijn kiesdistrict Brokopondo in het bijzonder.”
Akiemboto zegt dat dit met zich meebrengt dat hij zich voor de rest van zijn zittingstermijn zal richten op een nationaal-kritische bijdrage in het belang van Suriname.
“Met de kritische begeleiding van u, de Surinaamse gemeenschap, zal ik naar mijn beste vermogen een bijdrage trachten te leveren welke invulling geeft aan de oproep tot partij- overstijgende politiek in nationaal belang. Zo hoop ik samen met u het verschil te kunnen maken in Suriname, over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ik dank opnieuw het electoraat voor het vertrouwen in mij.”

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald