SER bespreekt adviezen met president over herstel economie

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft president Chan Santokhi adviezen over het beleid tot macro-economisch herstel gegeven. Deze zijn tijdens een ontmoeting met de president samen met de voorgenomen maatregelen verder besproken. Het gaat in deze om maatregelen die de overheid heeft getroffen of voornemens is in te voeren om Suriname uit de crisis te halen. Intussen is gebleken dat de vakbeweging en het bedrijfsleven niet aanwezig waren op de bijeenkomst met de president.“De president heeft ons advies gevraagd over de nota van de minister van Financiën over het beleid tot macro-economisch herstel. Het ging erover welke de noodzakelijke maatregelen zijn om uit de precaire situatie te komen”, zegt voorzitter Sila Kisoensingh van de SER aan de Communicatie Dienst Suriname.
De SER heeft een lijvig advies gegeven aan de president. Het gaat onder andere om de monetaire maatregelen, die reeds waren doorgevoerd, voordat de adviezen werden uitgebracht. De wisselkoers is van SRD 7.52 voor de US-dollar geünificeerd naar SRD 14.29. Daarnaast zijn ook heel wat fiscale maatregelen aan de orde gekomen, waaronder het afbouwen van de EBS-subsidie, SWM-subsidie, alsook aanpassing van bijbehorende tarieven.Binnen de SER is er verder gesproken over de aanpassing van de omzetbelasting bij de invoer van goederen van tien naar twaalf procent, aanpassing van de royalty’s, grondhuurtarieven en grondconversie. Ook is aan de orde gekomen de aanpassing van de exporttarieven van hout en vis, de herschikking van kapitaalinvesteringen en halffabricaten. De partijen hebben zich ook gebogen over bezuinigen binnen het overheidsapparaat. Ook over het onderhandelen en herschikken van de leningen heeft de SER zich uitgesproken bij het staatshoofd. Inhoudelijk zijn er geen mededelingen gedaan over de uitgebrachte adviezen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com