SDU: Lijden en leiden naar de overwinning toe

Terwijl wij met Pasen uitbundig de wederopstanding van Jezus Christus vieren, past het om eerst -met eerbied!- stil te staan bij het lijden dat Hij heeft ervaren. Als een ware Leider was Gods Zoon bereid om de zonden van de mensheid op zich te nemen, door voor ons te sterven aan het kruis.
Het zou goed zijn dat we even samen beleven de kruisweg die Jezus Christus liep. Een die gaat over het pad van verraad, vernedering, leugen, bedrog; maar we ontmoeten gelukkig ook liefde en wederopstanding.
De Sociaal Democratische Unie (SDU) herinnert u met deze boodschap vooral aan het feit dat de strijd, die symboliek staat voor Pasen voortduurt, nu in ons dagelijks bestaan. Want hoeveel verraad, vernedering, leugen en bedrog merken wij niet om ons heen? Het lijden in de wereld neemt steeds grotere vormen aan. Eigenlijk kunnen wij dicht bij huis blijven, op zoek naar voorbeelden.
Een ding staat vast: lijden overwinnen wij door op te staan om daartegen te strijden. Voornaam in strijd is het leiden ervan. Dat lukt wanneer we bereid zijn anderen te volgen in strijd. De strijd om moreel herstel van normen en waarden binnen alle geledingen van de samenleving. De strijd om stabilisatie van de wisselkoersen. De strijd om daling van de prijzen. De strijd om gelijke rechten voor iedereen. De strijd om wederopstanding.
Suriname verdient dat een einde komt aan het lijden dat wij thans doorstaan. Laten wij samen dit land leiden naar de overwinning. Gelijk het voorbeeld van Jezus Christus.
De SDU wenst u gezegende paasdagen toe!

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald