SDU: Er moet einde aan het lijden komen

Terwijl wij met Pasen uitbundig de wederopstanding van Jezus Christus vieren, past het om eerst -met eerbied!- stil te staan bij het lijden dat Hij heeft ervaren. Als een ware Leider was Gods Zoon bereid om de zonden van de mensheid op zich te nemen, door voor ons te sterven aan het kruis.

Het zou goed zijn dat we even samen beleven de kruisweg die Jezus Christus liep. Eén die gaat over het pad van verraad, vernedering, leugen, bedrog; maar we ontmoeten gelukkig ook liefde en wederopstanding.SDU herinnert u met deze boodschap vooral aan het feit dat de strijd die symboliek staat voor Pasen voortduurt, nu in ons dagelijks bestaan. Want hoeveel verraad, vernedering, leugen en bedrog merken wij niet om ons heen? Het lijden in de wereld neemt steeds grotere vormen aan. Eigenlijk kunnen wij dicht bij huis blijven, op zoek naar voorbeelden.Eén ding staat vast: lijden overwinnen wij door op te staan om daartegen te strijden. Voornaam in strijd is het leiden ervan. Dat lukt wanneer we bereid zijn anderen te volgen in strijd. De strijd om moreel herstel van normen en waarden binnen alle geledingen van de samenleving. De strijd om stabilisatie van de wisselkoersen. De strijd om daling van de prijzen. De strijd om gelijke rechten voor iedereen. De strijd om wederopstanding.

Suriname verdient dat een einde komt aan het lijden dat wij thans doorstaan. Laten wij samen dit land leiden naar de overwinning. Gelijk het voorbeeld van Jezus Christus.SDU wenst u gezegende Paasdagen toe! ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com