Schoolleiders helpen met distributie schooltassenproject

13/10/2021 04:15

-
Sharon Singh

Vrouwelijke ondernemers uit het binnenland maakten 1000 tassen die gebruikt zullen worden om behoeftige kinderen te ondersteunen.
: CDS
 

PARAMARIBO –
Schooltassen, gemaakt door Surinaamse onderneemsters uit het binnenland, zijn vrijdag overgedragen aan regering. Volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel is zij door hen benaderd naar aanleiding van haar presentatie tijdens de begrotingsbehandeling en het Herstelplan. De regering heeft zich als onderdeel van het laatste gecommitteerd de armoede te bestrijden. In verband hiermee zijn maatregelen bepaald die zijn opgenomen in het sociaal vangnet.

Het schooltassenproject is opgebracht als Sustainable
Development goals 1 en 4, welke armoedebestrijding voorstaan en
Etnel is nadat de groep haar benaderde door de regering aangesteld
als trekker. Zij begeleidde deze groep in het vervaardigen van 1000
schooltassen. Etnel brak een lans voor de ondernemers en vroeg de
regering om van het begrote bedrag voor het schooltassenproject,
SRD 4 miljoen te gebruiken om deze vrouwen in staat te stellen het
schooltassenproject te kunnen uitvoeren.

Verdeling schooltassen

De schooltassen met inhoud zijn in ontvangst genomen door de
minister van Financiën, Armand Achaiberisingh, de minister van
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh en
Onderwijsminister Marie Levens. De tassen werden over de laatste
twee ministeries verdeeld. Daarbij waren 200 voor Arbeid bestemd en
kreeg Onderwijs 800 schooltassen.

Gracia Valies – Ormskirk, waarnemend directeur Algemeen Vormend
Onderwijs, zegt dat het ministerie enorm blij is met deze geste. Ze
juicht het initiatief van de vrouwen toe. “Wij weten dat kinderen
niet eens een goede tas naar school kunnen brengen, omdat ouders
zich dat niet kunnen permitteren”, benadrukt ze de noodzaak voor
dit soort giften. Het ministerie zal na een inventaris, door
tussenkomst van schoolhoofden ervoor zorgen dat kinderen waar de
behoefte het grootst is, elk een tas kunnen ontvangen.

De tassen zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool; 396
voor de kleuterschool en de 324 voor hogere klassen.


 
Tweet