Schoolleiders binnenland richten platform op

Onderwijzers in het binnenland hebben een eigen platform opgericht. De bedoeling van het Platform Schoolleiders Binnenland (PSB) is om op te komen voor de belangen van leerkrachten. Ze vinden dat hun belangen vanuit Paramaribo niet worden behartigd door de bonden. PSB vertegenwoordigt meer dan tachtig scholen met dependances in het binnenland.
“We willen alle scholen in het binnenland betrekken. Het gaat om het oplossen van onze problemen. Leerkrachten zijn aangesloten bij onderwijzersbonden, maar er wordt weinig gedaan. Men komt niet op voor de omstandigheden, waaronder we in het binnenland werken. Het komt soms ook voor dat men niet eens weet onder welke erbarmelijke situatie we in het binnenland werken,” geven leerkrachten aan in gesprek met Suriname Herald.
De ontevreden onderwijzers hebben gemeend zich te bundelen en zelf op te komen. Maandelijks betalen zij acht procent van de bezoldiging aan contributie en dan nog wordt er heel weinig gedaan, vinden ze. “Vooral vanwege de situatie waarin we nu verkeren, zouden de bonden hun stem moeten laten horen. Onderwijs verzorgen in Paramaribo en in het binnenland zijn twee verschillende zaken,” beweren de leerkrachten.
“We gaan voor een vollediger plaatje en willen ook internationaal meetellen en onderwijsvraagstukken verbeteren. We geloven dat er alleen op deze manier verandering zal komen. Wij kennen onze knelpunten en willen zaken verwezenlijkt zien,” laten ze weten.
Verder hebben ze er moeite mee, dat een aantal toelagen voor onderwijsgevenden in het binnenland zijn weggevallen. De huishuurvergoeding en standplaatstoelage zijn in de afgelopen vijfentwintig jaar nooit verhoogd. Veel van deze zaken zijn bekend bij de bonden, maar er wordt niet ingespeeld op deze zaken. Het grootste deel van de leerkrachten klaagt, maar ze worden niet gehoord,” zeggen de schoolleiders.
Het Platform Schoolleiders Binnenland heeft onlangs een ontmoeting gehad met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens. Het platform wordt onder andere ondersteund door de ex-schoolleider van OS Poesoegroenoe, Paul Redmond.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald