Scholen blijven nog twee weken gesloten

De regering heeft in goed overleg met minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) besloten de scholen die op 6 januari zouden starten, voor nog twee weken gesloten te houden. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid verduidelijkt dat alle scholen en opleidingen die vallen onder het ministerie van Onderwijs tot en met 16 januari gesloten blijven.
Ramadhin heeft tijdens de COVID-19-persconferentie de maatregelen voor de komende twee weken bekendgemaakt. Vanaf zondag 3 januari tot en met zaterdag 16 januari gelden, op basis van de discussies en cijfers uit de gehouden beraadslagingen, enkele maatregelen met betrekking tot COVID-19. Naast de scholen zullen in de periode van 3 januari tot en met 16 januari ook de overheidskantoren worden gesloten.
De Centrale Markt en de zogeheten Noodmarkt te Poelepantje blijven tot 9 januari gesloten ter implementatie van de COVID-19-protocollen voor markten.
Maatregel 1Het uitgaansverbod is ingesteld van 19.00 tot 05.00 uur. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.
Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.
Maatregel 4Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.
Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol Openbaar Vervoer.
Maatregel 6In de periode van 3 januari tot en met 16 januari zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten: restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 19.00 uur en levering tot 22.00 uur; nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; bordelen; bars; recreatieoorden; casino’s; gok- en vermakelijkheidsgelegenheden; kansspelkantoren; sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden; contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops. Met uitzondering van medische beroepen.
Maatregel 7De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:a. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is.b. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
Maatregel 8Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.
Maatregel 9Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.
Maatregel 10Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 3 januari tot en met 16 januari worden gesloten. Dit besluit zal tussentijds worden geëvalueerd. De essentiële diensten bij de overheid blijven onder aangepaste condities open.
De algemene maatregelen blijven van kracht:1. Draag uw mond- en neusbedekking.2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een handsanitizer.
Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald