Schaarste kippenvoer nekt pluimveesector

De pluimveesector heeft de afgelopen maanden met moeite het hoofd boven water kunnen houden vanwege een aantal zaken waaronder de schaarste aan kippenvoer, geen afzet vanwege de COVID-19-situatie en het laat leveren van grondstof bestemd voor kippenvoer door COVID-19. De voorzitter van de Associatie van Pluimveesector in Suriname (APSS), Nemchand Kanhai, geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat er mogelijke een schaarste aan kip kan optreden.
Kanhai legt uit dat de meeste pluimveeboeren wel voorbereid waren op de drukte van eind van het jaar en de nodige voorzorgmaatregelen hebben getroffen door van tevoren extra kuikens in te zetten. Er wordt dan 25 procent meer geproduceerd. In de winkels is er nog volop kip beschikbaar zowel vers als bevroren, legt hij uit. Deze voorraad kan de lokale markt tot uiterlijk februari van genoeg kippenvlees voorzien. De pluimveesector heeft echter te doen met een schaarste aan voer.
De APSS-voorzitter voert aan dat grondstoffen waarmee voer wordt vervaardigd zoals soja niet aanwezig is, omdat die ingevoerd moet worden. Vanwege de COVID- situatie kunnen de boten deze grondstoffen niet op tijd leveren. Er werd gebruikgemaakt van mais en breuk rijst om toch voer te produceren. Kanhai geeft aan dat op een gegeven moment ook breuk rijst niet tot nauwelijks beschikbaar is. De pluimveeboeren zitten momenteel met de handen in het haar wat betreft het voeden van hun kuikens en kippen.
Kanhai geeft verder aan dat nu weer extra kuikens zijn ingezet, want er worden verschillende acties aangeboden wat betreft broedeieren waardoor pluimveeboeren daarvan gebruik maken. Dit heeft als nadelig gevolg dat er extra vraag is naar voer, die al behoorlijk schaars is. De samenleving heeft ook zelf moeten meemaken en toezien hoe de prijs van een ei aanzienlijk is gestegen naar een prijs tussen de SRD 3 en SRD 4, omdat voer schaars is.
De APSS-voorzitter verwacht een verlichting van de situatie in februari, waarbij er weer volop voer beschikbaar zal zijn. Wat de prijzen betreft van kip en ei kan hij echter niet garanderen dat die omlaag gaan, omdat de koers en prijs van grondstoffen hierbij een belangrijke rol spelen.
De COVID-situatie heeft het niet makkelijker gemaakt voor de pluimveesector, omdat het de horeca is die een grote partij vlees afneemt van de pluimveeboeren. Dit aantal is aanzienlijk minder geworden nadat de horecasector haar deuren heeft moeten sluiten. Volgens Kanhai is het de boeren met moeite gelukt om bedrijf in stand te houden.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald