Sapoen weer politiek leider HVB; plooien gladgestreken

Raymond Sapoen heeft zijn functie als politiek leider van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) hervat. Tien maanden geleden had hij zijn functie ter beschikking gesteld van de partij. Sapoen heeft na aanhoudend verzoek van partijstructuren zijn functie weer opgepakt.

Sapoen was teleurgesteld dat de partij door een samenloop van omstandigheden afgedreven was van haar idealen en kernwaarden die beheerst worden door onder andere integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid, wordt gemeld in een bericht.
In een speciale zitting met het hoofdbestuur en vertegenwoordigers van overige partijorganen hebben partijen besloten dat in het belang van een frisse doorstart van de partij, het noodzakelijk is te hergroeperen en in alle eensgezindheid te werken aan de verdere groei van de HVB.

Zaken die mogelijk verkeerd zijn verlopen, zullen dringend worden geëvalueerd en de partij zal lering trekken uit de gemaakte fouten. Naast de reeds ingezette evaluatie van de afgelopen verkiezingen zal de partij in de komende maanden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften consultaties houden met haar afdelingen, onderafdelingen en kernen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com