SAO zet gepensioneerden in het zonnetje

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft een speciale dag georganiseerd voor haar gepensioneerden. Op 10 december zijn de seniorenburgers in Shadien ontvangen. Deze activiteit is ook in verband met het 40-jarig bestaan van de stichting in mei 2021, waarbij een reeks van activiteiten worden ontplooid.
Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) en de waarnemend directeur van de stichting, Joyce Lapar, hebben in hun toespraak dankbaarheid getoond voor de geleverde bijdrage van de gepensioneerden. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het her -en bijscholen van drop-outs en kleine ondernemers volgens de behoeften op de arbeidsmarkt.
Lapar heeft aangegeven dat een dag voor gepensioneerden voor het eerst is georganiseerd. Er waren ook drie gepensioneerden aanwezig, die 36 dienstjaren achter de rug hebben. Ze waren vanaf de oprichting werkzaam bij de SAO. De waarnemend directeur heeft verder haar dankbaarheid getoond voor de geleverde bijdrage aan de stichting en aangegeven dat deze speciale dag zeker niet de laatste zal zijn voor de groep. De seniorenburgers hebben mogen genieten van lekker eten, muziek, spelletjes, leuke verhaaltjes en een goed gevulde tas, die vervaardigd is door een van de SAO-gepensioneerden.
Minister Kuldipsingh merkte op, dat de doelgroep gepensioneerden zich vaak in de steek gelaten voelt. Daarom stelt zij het op prijs dat zij mogen genieten van een speciale dag. De bewindsvrouw heeft haar dank uitgebracht aan de gepensioneerden voor hun waardige bijdrage en hen gerust gesteld dat de stichting extra aandacht zal genieten van het ministerie, om die naar grotere hoogtes te brengen. Momenteel wordt de stichting geëvalueerd om na te gaan hoe deze zelfvoorzienend kan worden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald