SAO moet zelfvoorzienend opereren

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) moet meer gaan inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het trainingsinstituut moet bovendien zelfvoorzienend gaan opereren. Dit zei minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) bij een werkbezoek aan de SAO.
Het trainingsinstituut herdenkt komend jaar zijn veertigjarig bestaan. Een moment om volgens Kuldipsingh na te gaan of de taakstelling van de SAO en de curricula van de aangeboden trainingen nog voldoen aan de huidige ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.
SubsidieDe stichting krijgt volgens haar jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars toegekend aan subsidie en heeft meer dan honderd personen in dienst, terwijl de jaarlijkse output aantoont dat gemiddeld vijfhonderd vakkrachten landelijk worden afgeleverd. Er ontbreekt vooralsnog betrouwbare data om te weten hoeveel van deze krachten daadwerkelijk een baan vinden waarvoor ze zijn getraind.
De SAO moet volgens de bewindsvrouw effectiever en efficiënter functioneren. De focus in deze beleidsperiode zal volgens haar daarom gericht zijn op het vinden van een formule voor deze werkarm om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen voldoen aan de vraag op de Surinaamse arbeidsmarkt naar vak getrainde mankracht.
OndernemerschapZe ziet ook graag dat klein ondernemerschap meer dan ooit gestimuleerd wordt bij de cursisten, afgezien van de specifieke vakken waarvoor ze in training zijn. Verder heeft zij de stichting geïnstrueerd om landelijk een behoefteonderzoek te doen naar vaktrainingen, zodat de vleugels uitgeslagen kunnen worden naar de districten toe. Ook heeft zij aangespoord om samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners in zowel Suriname als buiten de grenzen van het land.
De SAO-directie heeft de problemen die zij bij het uitvoeren van hun werkzaamheden ondervinden en de uitdagingen waarvoor ze staan, onder de aandacht gebracht van de minister. De leiding blijkt vastberaden te zijn de stichting te sturen volgens de zienswijze van de minister. Nu al wordt er ingespeeld op de vraag vanuit het bedrijfsleven door nieuwe curricula te ontwikkelen voor trainingen, die het komend jaar zullen worden aangeboden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald