Santokhi: “We hebben nu klein positief saldo”

President Chan Santokhi zegt dat de regering een klein positief saldo heeft, waardoor er nu wat meer financiële ademruimte is. Bezuinigen, prudent beleid en goed bestuur hebben als resultaat gehad dat de financiële huishouding in de afgelopen vijf maanden in balans is gebracht, zei het staatshoofd gisteren tijdens een persconferentie in Nickerie. De regering is volgens hem hierdoor in staat verhogingen te geven op AOV, AKB, financiële bijstand en eveneens financiële tegemoetkomingen.
Het staatshoofd herinnerde eraan dat er een schuld van US$ 4 miljard is overgenomen van de vorige regering. De grootste hiervan zijn de twee Oppenheimer-leningen van US$ 550 miljoen en US$ 125 miljoen (overname Afobakadam). Totaal moet er op jaarbasis US$ 70 miljoen aan rente voor beide leningen worden betaald.
De regering heeft daarom het Franse adviesbureau Lazard ingehuurd om met de schuldeisers te onderhandelen en binnen twee maanden is het gelukt een akkoord voor een stand still te bereiken: een periode van twee maanden waarbinnen de rente niet betaald hoeft te worden.
De regering heeft nu meer ruimte om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan zij door het strakke financiële beleid dat gevoerd is ook de bonussen van november en december, namelijk SRD 300 uitbetalen. Wat zij nu ook in staat is te doen, is het voeren van een loonronde. De onderhandelingen hiervoor starten in januari. Intussen is er al een brief naar de Sociaal Economische Raad (SER) gestuurd voor advies over het niveau van de verhogingen, het effect op de economie en het koersenfront.
President Santokhi zei verder dat de regering de financiële schulden op ordelijke wijze wil herschikken. Dat is ook wat de internationale gemeenschap vraagt. De schuldeisers zijn akkoord gegaan met de herschikking, omdat de regering vertrouwen uitstraalt. Daarnaast hebben de ratingsbureaus vanwege dit vertrouwen ook de kredietwaardigheid van Suriname opgekrikt. Het staatshoofd geeft de garantie dat deze status verder opgewaardeerd zal worden in de komende maanden.
Behalve dat er met internationale schuldeisers wordt onderhandeld, zit de regering ook om de tafel met lokale schuldeisers. Enkele schuldeisers hebben zich al bereid getoond tot een schikking te komen. Als het op drie prioriteitsgebieden van de regering aankomt, te weten: financiële crisisbeheersing, COVID-19 en het armoedevraagstuk, dan zijn volgens het staatshoofd de lichtpunten voor wat betreft het eerste al te zien.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald