Santokhi: “Taakstelling SER past binnen de visie van de regering”

President Chan Santokhi heeft gisteren tijdens de installatie van de Sociaal Economische Raad (SER) opgemerkt, dat de taakstelling van de SER binnen de visie van de huidige regering past. “De SER heeft als taak om de regering te adviseren wanneer het gaat om goede stabiliteit, economische groei, sociale rust en sociale rechtvaardigheid,” stelt het staatshoofd.
Santokhi is blij met de installatie van de SER na een aantal jaren van spanningen binnen het sociaal-maatschappelijk veld en de polarisatie. Hij noemde dit een nieuw begin van samenwerking tussen de diverse groepen. De regeringsleider merkte verder op, dat er binnen de samenleving behoefte is om opzoek te gaan naar wat ons samenbrengt en bindt.
Economische stabiliteit, sociale rust, maatschappelijke werkzaamheid, duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en economische groei zijn de kernwaarden die ons allen verbinden. De coalitie heeft de bovengenoemde kernwoorden niet alleen als kernwaarden aangenomen, maar ook als fundament voor het regeringsbeleid, gaf de president aan.
Volgens hem is de SER daarom het platform om het bovengenoemde te verwezenlijken. De president heeft grote verwachtingen van de SER en is van mening dat het regeerbeleid met de bijdrage van de SER breedgedragen en uitgevoerd zal worden. Van een breedgedragen dialoog en consensus zal er zeker sprake zijn, beweert de president.
Hij zei verder dat Suriname zich op dit moment in drie grote crises bevindt, namelijk de COVID-19-pandemie, de financieel-economische situatie en de enorme armoede in de samenleving. “Deze kunnen overwonnen worden als we samen ertegenaan gaan en elkaar ondersteunen.” Naast de crises zijn er ook kansen voor Suriname. Een daarvan is de grote olie- en gasvondsten, liet het staatshoofd weten.
Daarnaast heeft de samenleving volgens hem voor een regering gekozen, die internationaal vertrouwen schept. Hij noemt het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, als een teken van het vertrouwen in de huidige regering. Deze regering is gebaseerd op democratische principes van wet en recht.
Namens de regering hebben Ritesh Ganpath, Vadana Pherai, Stephen Smit, Sila Kisoensing en Raymond Landburg zitting in de SER, terwijl de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) Armand Zunder, Jan Haakmat en Robby Berenstein hebben voorgedragen. Namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zitten Marlon Telting, Shirley Relyveld en Djaienti Hindori in de SER. De ASFA wordt vertegenwoordigd door Rudy Soekhlal.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald