Santokhi: Suriname kan op US$ 1,5 miljard aan steun rekenen

Het wachten is op de ‘board level arrangement’ en ‘approval’ van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Het kan de komende dagen plaatsvinden, waardoor we voldoende financiële middelen gaan hebben om een sociaal programma, dat al ontwikkeld is en opgenomen in het Herstelplan, ook kunnen financieren”, deelde president Chan Santokhi zaterdag mede tijdens de diaspora-receptie in Lourdes Kerk in Den Haag.
Hij lichtte daarbij een aantal concrete plannen van de regering toe die voordelen moeten opleveren op alle niveaus in Suriname. Een daarvan is het sociaal programma.
Naast de vele projecten ter stimulering van ondernemers en andere groeperingen binnen de samenleving, wordt er ook aan de kleine man gedacht die het heel moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. “Voor die groep zijn er concrete afspraken gemaakt”, zei de president. Met de vrijgekomen middelen zullen alle kwetsbare groepen en groepen die onder de armoedegrens zijn gekomen op maat gesneden subsidie krijgen, zodat er daar weer rust kan ontstaan.
“We hebben het Herstelprogramma opgesteld met Surinaamse deskundigen en het is goedgekeurd door het IMF. Om dat programma te kunnen uitvoeren gaat IMF US$ 690 miljoen ter beschikking stellen voor drie jaar. De Inter Development Bank komt in met US$ 500 miljoen en de Wereldbank komt ook in met ongeveer US$ 400+ miljoen, dat zal totaal ongeveer US$ 1,5 miljard zijn voor drie jaartjes”, verduidelijkte de president.
Om dit gefinancierd te krijgen moet eerst de goedkeuring op het bestuur van het IMF komen. Het staatshoofd deelde verder mee, dat er veel lobbywerk verricht is de afgelopen periode. Nederland heeft zich gecommitteerd en ook ondersteuning aangeboden. “Er is veel lobbywerk verricht door onze deskundigen naar IMF en naar de Club van Parijs en als we de berichten hebben gevolgd, heeft de Club van Parijs bekendgemaakt dat ze het IMF-programma van Suriname gaan ondersteunen. Dit krijg je als concrete resultaat van het vele lobbywerk”, zei president Santokhi.