Santokhi: Regering gaat fouten corrigeren

De regering is bereid de fouten die zij gemaakt heeft te corrigeren. Dat hebben zowel president Chan Santokhi als vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk gezegd tijdens de persconferentie waar de eerste tien maanden van de regering zijn geëvalueerd. De regering gaat niet voorbij aan de kritiek vanuit de samenleving. “We zijn een regering die gevoelig is voor kritiek en we kijken ernaar. Daar waar er om correcties wordt gevraagd, moeten die correcties komen,” zei het staatshoofd. Vp Brunswijk onderkende dat een aantal punten verbetering behoeft. “Als wij fouten hebben gemaakt, geef ons de ruimte om die te corrigeren.” Zo is aangekondigd dat er een evaluatie komt van het benoemingsbeleid – family & friends – dat zwaar is bekritiseerd door de samenleving. President Santokhi: “We moeten onze vijver uitbreiden naar de samenleving.” Hij zei dat er in het begin prioriteit was om alleen te kijken in de eigen vijver voor beschikbare expertise en deskundigheid. “Laten we het uitbreiden naar totaal Suriname en kijken hoe we alle Surinamers kunnen inzetten.” Het staatshoofd voegde eraan toe dat er hierin correcties komen en er nieuwe beleidsinstructies zullen worden gegeven. Ook andere instituten zullen worden geëvalueerd waaronder de districtscommissarissen en raden van commissarissen. “Daar waar vervanging moet komen, zal dat gebeuren,” stelde president Santokhi. Hij gaf aan dat niet alleen de regering wordt geëvalueerd, maar ook andere belangrijke instituten. Na evaluatie en bestudering van de aanbevelingen, komen er veranderingen en aanpassingen.Het staatshoofd herhaalde dat het proces van evaluatie en versterking van het management van veiligheids-, opsporings- en controlediensten al is ingezet. Dat is al gebeurd bij de Nationale Veiligheidsdienst en het Nationaal Leger. Dit proces zal ook worden ingezet bij het Korps Politie Suriname, de douane en andere diensten die daarvoor in aanmerking komen. “We willen professionele diensten, integere diensten, diensten die ondergeschikt aan het bevoegde gezag functioneren en zorgen dat de dienstbaarheid naar en veiligheid van de samenleving is gegarandeerd.” President Santokhi onderstreepte dat er prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van het integriteitsvraagstuk bij deze diensten. “We willen dat de diensten bestaan uit eerlijke leden.”Voor wat betreft de dreigende taal en handelingen van leden van de Surinaamse Politiebond tijdens de actie op donderdag, heeft het staatshoofd gezegd dat er al een brief onderweg is naar de minister van Justitie en Politie en de procureur-generaal. Vanaf het moment dat de incidenten zich voordeden op het kabinet van de president, heeft het staatshoofd juridische adviezen gehad over de ernstige uitspraken die zijn gedaan op social media. De Justitie-minister en de pg moeten onderzoeken of er handelingen zijn gepleegd die strafrechtelijke of tuchtrechtelijke normen hebben overtreden. Op basis daarvan zullen de bevoegde autoriteiten maatregelen treffen. “Zo werkt het principe van rechtsstaat in het land, eenieder dient zich te houden aan wet en recht.” …………


Lees verder