– Santokhi: Nu beginnen met transitie na gas

Het gaat niet om de waarde van de olie- en gasindustrie, maar om wat er met de opbrengsten wordt gedaan en hoe deze worden aangewend om duurzame economieën te realiseren voor de huidige en toekomstige generaties. President Chan Santokhi heeft met deze stelling de rode draad uitgezet van zijn inleiding tijdens de Trinidad & Tobago Energie Conference op 7 juni. Het thema van de conferentie was ‘Leading the Caribbean’s Energy Transition’.De bijeenkomst heeft zich gefocust op een proces na de olie- en gasindustrie. “Olie en gas zullen de komende decennia nog relevant zijn voor wat betreft energieopwekking, maar op termijn zal er sprake zijn van een gestage afname,” stelde president Santokhi.” We moeten ons voorbereiden op deze toekomst. We moeten nu al onze benadering van deze nieuwe rijkdom ontwerpen voor een post-olie- en gasperiode.”De economie na olie en gas zal voor een groot deel milieuvriendelijk en duurzaam zijn. Volgens het staatshoofd, moeten de inkomsten uit de olie- en gasindustrie worden gebruikt om de basis te leggen voor de ‘nieuwe’ economie. Landen dienen zich voor te bereiden op afname van de huidige energiebronnen en de toename van de focus op alternatieve of hernieuwbare energie. “Wij zullen nu moeten beginnen met de transitie.”In elk geval is het staatshoofd ervan overtuigd dat de duurzame ontwikkeling van “onze waardevolle natuurlijke hulpbronnen” het land zal helpen bij het bevorderen van het welzijn en de welvaart van de burgers. “Om deze doelstellingen te bereiken, staat mijn regering klaar om samen te werken met geïnteresseerde partijen, of dat nu overheden of bedrijven zijn,” aldus president Santokhi tijdens zijn inleiding bij de opening. …………


Lees verder