Santokhi: ‘Medici willen twee weken lockdown’

01/09/2020 14:54 – Van onze redactie
:  
PARAMARIBO – “Als wij naar de artsen en deskundigen luisteren dan is één ding heel duidelijk: de medici en deskundigen willen graag een lockdown van twee weken.” Dat hield president Chandrikapersad Santokhi De Nationale Assemblee dinsdagmiddag voor tijdens de openbare vergadering.
In die twee weken moet de samenleving worden beschermd. “Maar we praten met meer belangengroepen dan alleen de medische sector. We zien namelijk ook een verminderde economische productie, toename van werkloosheid, armoede onder de bevolking, stress en sociaal psychologische gevolgen.” Het staatshoofd gaf mee dat vakbonden, werkgeversorganisaties en bedrijven zich verzetten tegen een volledige lockdown. “Tegelijkertijd is gebleken dat het nemen van zodanige maatregelen effectief is.”
De president onderstreepte dat Covid-19 een “zware druk, zware belasting” legt op de zorgsector. “Het is dus noodzakelijk om maatregelen te treffen.” Volgens Santokhi is er zondag een evaluatie van wat de stand van zaken is na één week extra maatregelen. “Mocht blijken dat het de goede kant opgaat en dat de daling zich voorzet richting stabilisatie dan kunnen we besluiten maandag over te gaan tot normalisatie op basis van inzichten van alle specialisten met in acht neming van protocollen”, zei Santokhi voorzichtig.
De president begrijpt dat als mensen horen dat de curve afvlakt en het aantal besmettingen een dalende trend vertoont er wordt geroepen om onmiddellijk over te gaan tot normalisatie en het direct vrijgeven. “Maar uit ervaring is gebleken dat bij een dalende trend van besmettingen en sterfgevallen het psychologisch effect optreedt en dat de bevolking geneigd is zich minder aan maatregelen te houden en het gevaar onderschat. Daardoor wordt het risico ontwikkeld dat er zich weer een stijgende trend voordoet”, waarschuwde Santokhi.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname