Santokhi: “Invulling RvC-posten in overleg met coalitie”

Het invullen van de plekken binnen Raden van Commissarissen (RvC) geschiedt op basis van coalitieoverleg. Dat is het beleid met betrekking tot het invullen van deze posten, legt president Chan Santokhi uit in het programma Krin Taki. De coalitiepartners krijgen de ruimte wat betreft de samenstelling en voordrachten op basis van goede afspraken die gemaakt zijn binnen de coalitie. Er wordt eveneens gekeken naar de deskundigheid en integriteit bij het benomen van personen als RvC-lid.
Er wordt ook gekeken naar personen die instaat zijn het regeerprogramma van de regering-Santokhi met betrekking tot de parastatale bedrijven goed uit te voeren. Een raad van bestuur is een vertegenwoordiging en een werkarm van de regering, zegt de president. In vele raden is er plek voor de vakbeweging en dat geschiedt in goed overleg met de vakbond. Waar er voorheen in een RvC geen ruimte was voor een lid voorgedragen door de vakbond, wordt nu ruimte gemaakt voor de vakbond om zitting te hebben in de RvC.
Met betrekking tot de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is de president tijdens een presentatie vrijdag te weten gekomen dat Staatsolie US$ 2 miljard aan de vorige regering heeft gegeven. “Pe a moni de?”, vraagt hij zich af. Daarnaast is er ook nog sprake van een lening van US$ 3 miljard. Santokhi vraagt zich af waar de ruim US$ 5 miljard vanuit een staatsbedrijf naartoe is gegaan. Het volk heeft niets van dit geld gemerkt noch gezien.
Voor de invulling van de RvC bij Staatsolie was er een econoom nodig en de president heeft Jim Bousaid bereid gevonden. Hij zal de financiële cijfers bij Staatsolie moeten bekijken en bestuderen. Staatsolie gaat een moderne technologische ontwikkeling meemaken met internationale partners en multinationals. Er zullen ook mensen nodig zijn die kennis dragen van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. Met dit in gedachte is Ryan Nannan gevraagd om een bijdrage te leveren als RvC-lid. De plek voor een jurist wordt ingevuld door first lady Mellisa Santokhi die de nodige ondersteuning zal bieden wat betreft de internationale overeenkomsten.
Het beleid van deze regering is dat de inkomsten uit de oliesector ten goede moeten komen aan het volk. Het geld moet niet blijven bij een groep van personen, zegt president Santokhi. De inkomsten moeten volgens hem gaan naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur, werkgelegenheid, agrarische sector, maar tegelijkertijd moet een deel gespaard worden in het Spaar- en stabilisatiefonds.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald