Santokhi en Brunswijk stroomlijnen aanstellingsbeleid

 President Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk hebben vandaag bij hun regulier overleg gesproken over het proces om te komen tot de aanstelling van districtscommissarissen en het aanstellen van raden van commissarissen en raden van bestuur of toezicht. Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege de luide roep uit de samenleving, zegt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Met betrekking tot de raden van bestuur is besloten dat er gesproken zal worden met personen die eerder in functie waren en wederom zijn voorgedragen. Vanuit het oogpunt van de kritiek uit de samenleving worden aanstellingen besproken met betrokkenen. Het doel is om beslissingen in overeenstemming te brengen met een gewenste situatie waarbij de gevoelens van de samenleving worden meegenomen. Besluiten zullen uiteindelijk conform de statutaire bepalingen worden genomen.

De aanstelling van de districtscommissarissen kwam ook ter sprake. Besloten is dat de installatie van alle districtscommissarissen binnen een week zal gebeuren. Hierna wordt hen door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, een standplaats toegewezen. Deze minister ontlast ook de districtscommissarissen in functie.Alle districtscommissarissen die nu in functie zijn, worden ter beschikking gesteld van deze minister. Dit geldt nu dus ook voor districtscommissaris Mike Nerkust. Hierna volgt de training van de nieuwe functionarissen door ervaren districtscommissarissen, zoals Landbrug en Jiawan.

Bij het wekelijks overleg stroomlijnen de bewindslieden het beleid en bespreken zij hun weekagenda. Dit wekelijks proces zorgt er ook voor dat er genoemde autoriteiten beter op elkaar afgestemd zijn. De genoemde agendapunten waren onder andere grieven die vanuit het volk naar voren zijn gekomen, meldt de CDS. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com