Santokhi: ‘Besparingen gaan terug naar gemeenschap’

Geen brandstofsubsidie voor goudsector
President Chandrikapersad Santokhi deelde gisteren tijdens een regeringspersconferentie mede, dat overheidsambtenaren, ziekenhuispersoneel, en ziekenhuisinstellingen vanaf eind deze maand een toelage van SRD 1000 zullen ontvangen en dat gedurende een heel jaar. Naast hen, zullen ook degenen in de sociale bijstand financiële ondersteuning genieten. De besparingen worden teruggegeven aan de gemeenschap, die het momenteel erg moeilijk heeft. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, is het bedrag van SRD 1000 belastbaar, het wordt bij het loon opgeteld, waarna de belasting berekend zal worden. “Deze maatregelen zijn ondersteuningsmaatregelen gedurende een overbruggingsperiode”, aldus Achaibersing. Het hele belastingsysteem zal volgens Achaibersing aangepast en gemoderniseerd worden. “Als de SRD 1000 netto uitgekeerd zou worden, zou de begroting dat niet kunnen dragen”, zei Achaibersing. Daarenboven zou de regering het bedrag niet kunnen betalen.
Achaibersing verduidelijkte, dat de tegemoetkoming uit de begroting wordt gefinancierd, niet monetair, niet met nieuwe leningen, en niet zoals sommige mensen suggereren, door witwasserij. “Dit wordt gefinancierd, door rationalisatie van de overheidsfinanciën, ook de rationalisatie van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal daar een onderdeel van zijn, waarbij 88% van de huishoudelijke afnemers van de EBS gesubsidieerd zullen worden”, aldus Achaibersing. Volgens de bewindsman, subsidieerde de overheid het energiebedrijf voor een bedrag van SRD 2 miljard, maar door de aanpassing van de energietarieven, zal de staat SRD 1.3 miljard besparen.
Subsidie brandstof
Achaibersing verklaarde, dat brandstofprijzen bepaald worden op basis van de wisselkoers zoals die tot stand komt. De regering is volgens Achaibersing van plan, een vast bedrag per liter voorlopig te subsidiëren, zodat de prijzen bij de pomp weer naar beneden bijgesteld kunnen worden. Achaibersing zei, dat er echter twee grootheden zijn die de brandstofprijzen bepalen, namelijk de wisselkoers, en de wereldmarktprijs van brandstof. “Als de wereldmarktprijs aan het einde van het jaar tegen de USD 90 per barrel komt, zal de overheid dat niet langer kunnen subsidiëren. Men moet daar rekening mee houden dat de brandstofprijs afhankelijk is van hoe de wereldmarktprijs zich ontwikkelt. Daar kan de overheid niks aan doen”, benadrukte Achaibersing. Volgens hem, zal de prijs wel op basis van de wisselkoers bepaald worden. Achaibersing haalde daarbij een voorbeeld aan, stel dat de koers SRD 20,- is, dan zal de prijs voor 1 liter benzine bepaald worden op basis van SRD 20. “Van die prijs, zal dan een vast bedrag aan subsidie afgetrokken worden om de brandstofprijs naar beneden bij te stellen”, stelde Achaibersing. De bewindsman vertelde eveneens, dat bij subsidie, de regering niet alleen de bevolking tegemoet wil komen, maar ook de productiesector bij wil staan, want als de productiesector geconfronteerd raakt met verhoogde brandstofprijzen, zullen we volgens hem ook verhoogde productiekosten krijgen, wat niet de bedoeling is. “De regering zal de verhoogde brandstofprijzen wel voor de goudsector kleuren, door hun de reële prijs te laten betalen, zodat er dan minder gesmokkeld wordt”, aldus Achaibersing.
door Charelle Gill
The post Santokhi: ‘Besparingen gaan terug naar gemeenschap’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname