Santokhi benadrukt belang samenwerking op Celac-conferentie

18/09/2021 17:03

-
(Bewerkt persbericht)

President Santokhi houdt zijn toespraak op de zesde Celac-top van staatshoofden en regeringsleiders van in Mexico City, Mexico.
: CDS
 

MEXICO-STAD –
President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag in Mexico-Stad, Mexico, bij zijn toespraak tijdens de zesde top van staatshoofden en regeringsleiders van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (Celac), de nadruk gelegd op het belang van samenwerken. “Ik dring er bij ons allemaal op, om politieke wil te tonen, om samen te werken als gelijkwaardige partners”, sprak Santokhi.

“Nu is het tijd voor solidariteit, broederschap en
internationale samenwerking. Deze collectieve verantwoordelijkheid
is in het belang van ons allemaal. We hebben geen tijd te
verliezen, te handelen, te hervormen en weer op te
bouwen.” Santokhi benadrukte ook dat de kleine staten van de
wereld zwaar zijn getroffen door de impact van de
Covid-19-pandemie, de structurele schuldenlast en de economische
achteruitgang. Dat heeft geleid tot onstabiele politieke situaties,
onveiligheid en zwakke samenlevingen.

“Even uitdagend is de beperkte toegang tot goedkope
financiering, vanwege de oneerlijke classificatie als
middeninkomenslanden, die onze inspanningen op het gebied van
wederopbouw, mitigatie en aanpassing belemmert. Celac, zou de
nieuwe kwetsbaarheidsindex, voorgesteld door Caricom, moeten
ondersteunen”, aldus de president.

Volgens Santokhi heeft Covid-19 ons allen getoond dat schijnbaar
internationale solidariteit in een crisis weinig of geen betekenis
heeft en de zwakke punten onthuld van de effectiviteit van
internationale mechanismen en de mondiale juridische
infrastructuur. “In eigen land is het sociale weefsel van onze
samenlevingen veranderd, inclusief sociale normen en attitudes”,
zei Santokhi. “En is het risico van een verdeelde samenleving, voor
degenen die volledig zijn gevaccineerd en degenen die niet zijn
gevaccineerd. Dit creëert nieuwe vormen van conflict en we moeten
een passend antwoord vinden op deze nieuwe situatie.”

Santokhi gelooft dat de gezamenlijke inspanningen nu moeten
worden gericht op hoe we ons organiseren, voor het “nieuwe
normaal”, met Covid-19 in ons leven. De economieën moeten opnieuw
opgebouwd worden, investeringsmogelijkheden moeten gecreëerd
worden, obstakels moeten worden weggenomen en de economische
samenwerking moet worden versterkt. Daarnaast moeten het
concurrentievermogen en de werkgelegenheid worden vergroot, vooral
onder vrouwen en jongeren.

“De aan het licht gebrachte zwakke punten van ons
gezondheidssysteem moeten worden aangepakt met innovatieve
maatregelen en regionale samenwerking”, zei Santokhi. “We moeten
ook aandacht besteden aan de onderwijskloof, die is veroorzaakt
door de Covid-19-pandemie. De sociale en psychologische aspecten op
de lange termijn van de impact, veroorzaakt door de pandemie,
moeten nog worden begrepen en aangepakt.”

De president verzekerde dat Suriname zich blijft inzetten voor
regionale integratie, bevordering van democratie, goed bestuur en
versterking van de rechtsstaat, als een fundamenteel kader voor
economische welvaart, duurzame vrede en internationale
samenwerking.


 
Tweet