Sanatan Dharma doet aangifte tegen beledigende prenten

02/09/2020 18:03 – Sabitrie Gangapersad
PARAMARIBO – Pandit Nitin Jagbandhan van de Sanatan Dharma Maha Sabha heeft aangifte gedaan op het politiestation Kwatta over godslastering. Het gaat om twee prenten van Hanuman, die de laatste dagen via sociale media worden verspreid.
Op de eerste prent wordt vicepresident Ronnie Brunswijk als Hanuman afgebeeld, terwijl op de tweede de afbeelding van Hanuman is doorgehaald en de middenvinger wordt opgestoken. “Dit kan absoluut niet door de beugel. Het zijn denigrerende ’s die onze waardigheid als Hindoe aantasten. In het Wetboek van Strafrecht zijn er verschillende artikelen opgenomen, waarin zulke handelingen strafbaar worden gesteld.”
Als voorbeelden noemt Jagbandhan de artikelen 196, 197 en 324. In artikel 196 is onder meer opgenomen, dat “hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens, krenkende wijze uitlaat” wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste tweehonderd Surinaamse dollar.
Volgens Jagbandhan is de Sanatan Dharma een gerespecteerde organisatie met meer dan 175.000 volgelingen. “We zijn niet uit op ruzie of escalatie, maar gelet op ons opvoedend karakter, kunnen we soortgelijke prenten niet tolereren. Dit is niet de norm”, zegt hij zeer gebelgd.
Op sociale media hebben verschillende Hindoes ook hun misnoegen geuit over hoe het staartje uit de cartoon van ‘Fa Waka’ alleen maar langer wordt. “Godslastering moeten wij binnen geen enkele religie accepteren”, reageren verschillende personen op Facebook, waar Jagbandhan de informatie over de aangifte heeft gedeeld.
De pandit verwacht dat de politie de personen die achter de krenkende prenten staan gauw achterhaalt en maatregelen treft. Onder de Hindoes neemt Hanuman, als meest toegewijde devoot van Shri Rama uit de Ramayana, een zeer belangrijke plaats in. Hij wordt beschouwd als één van de meest edele figuren en zijn heldendaden vormen geliefkoosde gespreksonderwerpen voor iedereen.
Hanuman wordt gezien als de bevrijder in nood. De Hanuman Chalisa – een ode bestaande uit veertig verzen – is zeer populair en wordt door jong en oud bezongen. Recentelijk heeft de jongerenvereniging Yuvadal, de Chalisa ook in het Nederlands uitgebracht. Hindoes vieren jaarlijks op grootse wijze Hanuman Jayanti (geboortedag van Hanuman) in april.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname