‘Samenwerking van essentieel belang ter oplossing problemen’

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), verklaarde gisteren in  het tv-programma To the Point, dat het land momenteel in enorme problemen zit en dat de NPS ter oplossing van deze vraagstukken, haar rol daarin moet vervullen en dat dit alleen zal lukken door samen te werken. Volgens Rusland proberen mensen zowel intern als extern, een bepaald aanzien aan de partij te geven, dat niet gezond is. “Als vertegenwoordiger van de NPS, wordt er zeker voor gezorgd, dat er binnen de structuur van de organisatie met haar regelgeving, iedereen die dat wenst, de ruimte krijgt zijn of haar bijdrage binnen deze structuur te leveren”, aldus Rusland.
Rusland is voorts van mening, dat er bij het uitvoeren van beleid, er altijd discussies zullen zijn, maar dat je in alles wat je doet, ervoor moet zorgen, dat zaken niet in verwarring geraken. “Als vertegenwoordiger van de NPS, probeer ik de stem van het volk, zo goed als mogelijk naar buiten te brengen, omdat het de eerste verantwoordelijkheid betreft”, benadrukte Rusland.
Hij zei ook, dat mensen in De Nationale Assemble (DNA) hun expertises hebben. En als je die ervaring op bepaalde gebieden hebt, je een bijdrage kan leveren om Suriname uit een situatie te halen, die op dit moment van belang is. Rusland zei verder, dat het dan zonde is, wanneer die ervaring niet wordt benut. Vervolgens vertelde Rusland, dat expertises ingezet kunnen worden, ten behoeve van overheidsprojecten, maar ze kunnen ook gebruikt worden voor particulieren. Rusland: “Feit is, dat je niet stil moet zitten, maar een bijdrage probeert en dient te leveren.”
Rusland haalde aan, dat de NPS momenteel al 74 jaren bestaat en er altijd momenten zijn geweest, waarop er discussies geweest zijn. “Wanneer je intern de zaak bekijkt en met de structuren van de partij bezig bent, dan merk je dat we toch redelijk kunnen komen tot het evalueren van zaken en het nemen van besluiten”, aldus Rusland. Hij stelde, dat er momenteel een situatie is, waarbij het huidige hoofdbestuur van de NPS en het congresbestuur, al vanaf 2016 aanzitten en er toen door het congres besloten was, dat het bestuur tot na de nationale verkiezingen van 2020 zou aanzitten. Volgens Rusland, heeft men het mandaat verleend tot mei 2021. Het congresbestuur is het hoogste orgaan de partij, het congresbestuur neemt alle cruciale besluiten in de partij met betrekking tot de richting haar moet worden opgegaan en dergelijke, waarbij de functionarissen die moeten uitvoeren. In juni van dit jaar hebben wij een situatie gehad, waarbij enkele personen de partij voor het gerecht hebben gesleept om een uitspraak te krijgen. Rusland vertelde, dat er uiterlijk september 2020, verkiezingen gehouden moesten worden.
Hij onthulde verder, dat de zaak toen behandeld is en de rechter uiteindelijk vonnis heeft gewezen. “Mensen zijn niet ontvankelijk verklaard en dat betekende, dat het congresbestuur zijn zaken rustig kon afhandelen, aan de hand van de regelgeving die bij de NPS geldt”, aldus Rusland. Volgens Rusland is, dat het hoofdbestuur na het vonnis van de rechter, bijeen geweest en is de situatie binnen de partij besproken. Er werd uiteindelijk een besluit genomen, waarbij gesteld, dat de situatie niet gezond is voor de partij en er duidelijkheid moest komen.
Rusland zei, dat het hoofdbestuur aan het congresbestuur, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van verkiezingen binnen de partij, heeft gevraagd verkiezingen te houden. De zullen 13 december 2020 gehouden worden. Rusland vertelde ook, dat de zaken voorbereid zijn en het proces op gang is gezet. Rusland was voorts van mening, dat dezelfde mensen die de NPS voor het gerecht gesleept hebben, naar de rechter zijn gestapt om aan te geven, dat de verkiezingen nu te snel gehouden worden. Ook zei hij, dat de periode van de kandidaatstelling, voor dezelfde mensen te kort was. Rusland: “Nu wordt er aan de rechter gevraagd de verkiezingen te verschuiven naar het volgend jaar. Maar op dit moment is er een kandidatenlijst voor het hoofd- en een voor het congresbestuur.”
Naar zeggen van Rusland, heeft de NPS, een statutenwijziging ondergaan en daarmee is zij sinds 2014, bezig mee geweest. Hij vertelde, dat de statuten in 2016 binnen het congres waren aangebracht en in 2018 het besluit genomen werd deze wijzigen. Rusland verklaarde, dat één van de punten in de statuten, te maken heeft met de tijd indelende limieten. “Dat betekent dat wanneer er aangekondigd is, dat er verkiezingen gehouden zullen worden, er dan acht weken zijn tot die verkiezingen plaats kunnen vinden. Het hoofd- en congresbestuur, zullen zich onder alle omstandigheden houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij.”
Rusland was voorts van mening, dat wat de leidinggevenden binnen de NPS ook doen, er altijd mensen zullen zijn die het niet eens zijn met bepaalde dingen. Hij … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname