Samenwerking Juspol en Newmont moet meer vorm krijgen

Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie (Juspol), wil meer vorm geven aan de samenwerking met het goudwinningsbedrijf Newmont. Dit kwam onlangs naar voren bij een formele kennismaking tussen de minister en senior director External Relations van het bedrijf, Shirley Sowma-Sumter.
Tijdens deze ontmoeting zijn verschillende facetten van de operaties van het bedrijf aan de orde gekomen. Er is daarnaast gesproken over hoe verder invulling te geven aan de Memorandum of Understanding, die op 11 december 2020 tussen Newmont en het ministerie is ondertekend. Deze MoU betreft de politiezorg in het zuidoosten van Suriname en handhaving van de openbare orde en veiligheid in het gebied.
Volgens minister Amoksi moet de garantie van veiligheid in het Langatabiki gebied meer gestalte krijgen. Zijn streven is om politiezorg bereikbaar te maken voor de bewoners in het gebied. De mogelijkheid om een politiebureau in het gebied te bouwen zal in nauwe samenwerking met het bedrijf en alle andere actoren in en buiten dit verzorgingsgebied worden bekeken en gerealiseerd.
Het uitbreiden van de samenwerking met Newmont zal daarin een belangrijke rol spelen. Vorige maand had de bewindsman een oriëntatiebezoek gebracht aan Langatabiki. Uit gesprekken met het traditioneel gezag zijn de grieven van de mensen aangehoord en moet er daarop worden ingespeeld.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald