Samenscholingsverbod nu op vijf gesteld

Per 24 december om 00.00 uur wordt het samenscholingsverbod teruggebracht naar vijf personen. Het is nog steeds verboden feesten te houden. Alle sportactiviteiten met betrekking tot contactsporten zijn verboden. Dit deelt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een spoedpersconferentie mee.
Wat de commerciële activiteiten betreft mogen uitsluitend een aantal commerciële lokaliteiten open zijn te weten, ziekenhuizen, poliklinieken, apotheken, drogisterijen, banken, tankstations, supermarkten, bakkerijen, slagerijen en restaurants voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend afhaal en bezorging.
Alle andere commerciële lokaliteiten die niet genoemd zijn, worden per 24 december gesloten. Deze worden geclassificeerd als niet-essentiële handelszaak.
Ramadhin merkt op dat de samenscholing bij niet-essentiële zaken groot is. Volgens hem is deze maatregel niet bedoeld om de niet-essentiële handel te pesten. De regering wil de voedselzekerheid en medische voorziening garanderen. “We willen u niet stimuleren om niet-essentiële zaken op straat te doen, omdat de adviezen en oproepen van de regering terzijde worden geschoven”, licht de minister toe.
De regering wil zoveel als mogelijk samenkomst van mensen ontmoedigen want social crowding is riskant en kan zorgen voor de verdere verspreiding van het virus. Ramdhin benadrukt dat dit een van de laatste maatregelen zijn, die genomen worden om niet over te gaan tot een totale lockdown.
De maatregelen zijn niet bedoeld om het leven van mensen onaangenaam te maken of de mensen hun kerst en oudejaarsplannen te verpesten. De medische realiteit is dat de isolatietenten bij het Wanica Ziekenhuis vol aan het raken zijn. De vleugels van het Wanica Ziekenhuis zullen weer gebruikt moeten worden om mensen op te vangen. De regering kiest nog altijd voor overheidsisolatie in plaats van thuisisolatie, want men kan de controle daarover makkelijk verliezen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald