‘Samenleving is ernstig verwaarloosd’

Surinaamse economie 13% armer geworden
Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), sprak gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Hij ging onder meer in op het beleid van zowel de vorige als de huidige regering. Ramautarsing concludeerde, dat het productie- apparaat helemaal kapot is. Hij verklaarde, dat de economie richting de overheid is geschoven en het particuliere productieapparaat eigenlijk de basis vormt voor welvaart. Ramautarsing: “Onze samenleving is ernstig verwaarloosd, we werpen veel belemmeringen op voor dingen die relatief moeiteloos in productie kunnen komen.” Volgens Ramautarsing, staat Suriname nu op de 162ste plaats in de wereld van ‘doing business’ en er niks wordt gedaan om dat te  vergemakkelijken.
Hij was voorts van mening, dat dit door het beleid van de vorige regering komt, maar ook door het staatsapparaat, dat bijna niet meer functioneert.
Ramautarsing verklaarde, dat onze “welvaart” achteruit is gegaan en de economie met dertien procent is gekrompen. “Wij zijn dertien procent armer geworden, omdat er de laatste maanden ook minder is geproduceerd en wij aan koopkracht achteruit zijn gegaan”, benadrukte Ramautarsing. Hij deelde mede, dat de inflatie momenteel boven de 45% ligt en gemiddeld alles met 55 % duurder is geworden. Hij is constateerde, dat de salarissen van de meeste mensen niet omhoog zijn gegaan en de Surinaamse economie ook hierdoor armer is geworden. “Internationaal zijn wij gedowngrade. 2020 was opzicht zeker geen goed jaar, maar het positieve van dit jaar, is dat er een einde is gekomen aan 10 jaren van plundering en misleiding.” Ramautarsing stelde, dat wij onder deze omstandigheden, die de vorige regering gecreëerd heeft, bijna nergens heen kunnen. Ramautarsing onthulde, dat hij een goed gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Er is onder de leden afgesproken, dat zij elkaar zullen ondersteunen en dat zij als maatschappelijk middenvelden, niet gouvermentele-organisatie, de overheid op een gepaste wijze zullen helpen. Ramautarsing, haalde daarbij ook aan, dat er een verschil is in opvatting tussen de huidige regering, de vorige regering, maar ook de politiek in Suriname. “Goed bestuur vereist een goede gekozen democratische regering, maar ook het consulteren van de niet overheidssector.
Ramautarsing is voorts van mening, dat de regering de tijd moet krijgen om haar beleid uit te voeren. “Wij van de VES proberen ons aan de pols van de samenleving te houden. Als het bestuur van de VES naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) programma kijkt, en op grond van de reacties, zal het een stap terug doen. “ Volgens hem, gaat het formuleren van het IMF programma, een andere richting op, dan van de VES had gedacht. “Het IMF programma, zou goed bestuur moeten opleveren, maar de regering wil het maatschappelijk leven niet inhoudelijk betrekken”, aldus Ramautarsing. De voorzitter onthulde, dat er op verzoek van de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, met de regering gesproken is, dat de VES statisch zullen wachten tot het product klaar is. Ramautarsing, zei dat de VES als maatschappelijk middenveld, eisen kan stellen, maar dat de politiek uiteindelijk de beslissingen neemt. Ramautarsing: “Wij kunnen de regering niet ondermijnen, maar wel positief beïnvloeden.” Hij is voorts van mening, dat wij de huidige regering gekozen hebben voor  verandering, en zij de kans moet krijgen die te realiseren. “IMF helpt niet om de welvaart te realiseren, maar wel om de schulden af te kunnen lossen. IMF heeft een belangrijke functie, maar jij moet jouw belang ook daarin kunnen herkennen”. Hij stelde, dat wij met onze nationale specifieke problematiek, samen een plan moeten maken, hoe wij onze welvaart kunnen verhogen.
The post ‘Samenleving is ernstig verwaarloosd’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname