Samap voor meer inkomen en werkgelegenheid agrarische sector

05/02/2021 10:01 – Arjen Stikvoort

Erick Zeballos (l) en een FAO-vertegenwoordiger tijdens de persconferentie over Samap 1 in september 2019. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Landbouwers en producenten mogen vanaf volgende week projectvoorstellen indienen als onderdeel van het Suriname Agriculture Market Access Project (Samap), waarbij de focus is op de veiligheids- en kwaliteitseisen in de sector. Via een Zoom-meeting is gisteren het startsein gegeven.
De Europese Unie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stellen geld beschikbaar. De subsidie is in de vorm van onder meer begeleiding door deskundigen, machines en diensten. Het geld krijgen de projectindieners niet in handen. Er kunnen dit jaar 140 kleine en tien grote projecten worden ondersteund.
Samap werkt samen met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Minister Prahlad Sewdien en Erick J. Zeballos, technisch directeur van Samap, deden gisteren de aftrap. “We zijn blij met deze subsidiefaciliteit om een maximaal aantal (kleinschalige) boeren en producenten te ondersteunen”, zei de bewindsman. Hij noemde als voordelen onder meer het stimuleren tot meer inkomsten uit de landbouwsector en meer werkgelegenheid, zaken die ook een positief effect hebben op de economie.
Sewdien was ook blij dat de boeren worden ondersteund, omdat ook zij het zwaar te verduren hebben gehad door Covid-19. Hij heeft het volste vertrouwen dat er veel projecten van grote waarden voor Suriname zullen worden ingediend en kijkt uit “naar de ontwikkeling die deze investeringen voor Suriname zullen opbrengen in de agrarische sector”.
Zeballos onthulde dat kleine projecten kunnen worden ondersteund tot een waarde van maximaal vijfduizend US dollar en de grote projecten tot driehonderdduizend US dollar. Boeren, landbouwers en landbouwproducenten kunnen van half februari tot eind maart hun projectinitiatieven bij Samap en LVV indienen. “We gaan elk project professioneel beoordelen, waarbij wordt gekeken naar de technische, economische en financiële haalbaarheid”, aldus de Chief Technical Adviser.
Hij zegt dat het een landelijke competitie is die zich tot het binnenland uitstrekt. Het wordt mensen die willen meedoen gemakkelijk gemaakt. Ze hoeven niet naar Paramaribo te komen . Samap gaat naar hen toe met voorlichting en informatie over en begeleiding bij het opstellen van de projectvoorstellen. “Maar het is niet de bedoeling dat wij het project voor u maken, dat moet u zelf doen”, aldus Zeballos.
Het is de tweede keer dat Samap zo een initiatief uitvoert. Voor het eerst gebeurde dat in 2019. Toen werden ruim vierhonderd projectvoorstellen ingediend, waarvan 68 werden goedgekeurd.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname