Sallons diep teleurgesteld in Ravaksur

“Ik heb geen hoop meer in vakcentrales,” zegt een teleurgestelde Michael Sallons aan Suriname Herald. Hij hekelt dat de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), de vakcentrale van de bonden waar hij leiding aan geeft zijn aangesloten, niet in het geweer komt als de regering niet op hun brieven reageert. “We blijven schrijven en Ravaksur komt niet in actie als er niets gebeurt.”
Hij zegt dat Ravaksur ook een schrijven had gericht aan president Chan Santokhi. Het staatshoofd had naar zeggen van Sallons beloofd, dat alle vakbonden vertegenwoordigd zouden zijn in de verschillende raden van commissarissen. “Ravaksur heeft voorgedragen en er komt geen antwoord. Ravaksur zit maar te wachten wat zal gebeuren als de regering niet reageert.” Sallons zegt dat de invulling al langer dan een jaar op zich laat wachten, terwijl alle prijzen de lucht ingaan, blijven we braaf schrijven, stelt de vakbondsman.
“De regering heeft zelf gevraagd om namen in te vullen. Ravaksur zit maar en de regering doet wat ze wil.” Als autonome vakbond verwacht Sallons dat de zaken waar de vakbeweging aanspraak op maakt wel worden doorgedrukt.
Voorts spreekt Sallons zich uit dat de bundeling 1:6 haar doel niet heeft gehaald bij het protest dat zij twee maanden terug georganiseerd had. “We hadden gedacht dat de totale vakbeweging 1:6 zou ondersteunen.”
De bond op het ministerie van Openbare Werken, die ook wordt geleid door Sallons, is vanaf april dit jaar in actie. De leden aangesloten bij de bond verlaten hun werkplek om 12.00 uur. Sallons mist de Ravaksur van weleer.
Naomi Hoever