SAIL-directeur Paul Lank voor een maand geschorst

De Raad van Commissarissen (RvC) bij SAIL heeft directeur Paul Lank van zijn taken ontlast. Hij mag geen arbeidsverplichtingen uitvoeren die horen bij de directeursfunctie en is voor een maand geschorst. Deze mededeling is schriftelijk aan hem meegedeeld. De directeur mag het bedrijf niet betreden en moest alle bedrijfseigendommen achterlaten. Lank zegt in gesprek met Suriname Herald dat een aantal zaken een rol hebben gespeeld.
In de brief van de RvC aan Lank is opgenomen dat hij zich niet heeft gehouden aan zaken zoals de Public Private Partnership (PPP) en het bedrijf systematisch heeft kapotgemaakt door talloze werknemers in dienst te nemen, terwijl er voor hun geen arbeidsproductiviteit en productieve arbeidsplaatsen beschikbaar waren.
“Ik ben vier jaar terug als directeur aangetrokken bij dit bedrijf en kan niet zeggen dat ik de PPP heb overschreden. Het is een staatsbedrijf en er zijn contracten met aannemers, andere bedrijven en maatschappijen. Ik denk dat men het heeft over de Seafood Industries Suriname (SIS), de dochteronderneming die gesloten was, omdat ze de kwaliteitsvoorschriften niet hebben nageleefd.”
Volgens Lank was het bedrijf in moeilijk vaarwater en moest een bepaald traject worden afgelegd. “Er is met man en macht gewerkt om over de licenties te kunnen beschikken. Ook wordt aangegeven dat ik structuren heb kapotgemaakt, maar dat is niet correct,” merkt Lank op.
Verder is in de brief opgenomen dat Lank niet heeft gezorgd voor adequate oplossingen in de sector. Al jaren kampt de sector met enorme problemen, die opgelost moeten worden. Voor het bewerkstelligen hiervan is er specifieke deskundigheid nodig. Verder zou het bedrijf trendsetter moeten worden binnen de sector. Ook positieve bedrijfsresultaten zijn uitgebleven, terwijl de gepleegde investeringen niet het gewenste rendement hebben geleverd.
Volgens Lank zijn de door de RvC aangegeven zaken niet valide. “Ik weet ook dat de directeurspost een politieke functie is, maar men moet niet zo omgaan met mensen.” De SAIL-directeur zal zich beraden over de te nemen stappen, omdat hij het niet eens is met zaken die zijn opgenomen in de brief. “Ik wens niet in polemiek te treden met de werkgever, de minister en de raad, maar men heeft niet correct gehandeld,” beweert Lank.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald