Sail-directeur Lank geschorst

29/10/2020 01:01 – Van onze redactie

De geschorste directeur Paul Lank heeft volgens de rvc forse investeringen gepleegd, waarvan het beoogde rendement is uitgebleven. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Paul Lank, directeur bij visverwerkingsbedrijf Sail, is woensdag met onmiddellijke ingang voor één maand geschorst door de raad van commissarissen. Gedurende deze periode is hij van al zijn taken ontlast.
In de brief waarin de schorsing aan hem wordt meegedeeld, wordt de directeur verweten dwars te liggen bij het tot stand komen van een particulier private partnerschap tussen de staatsbedrijven Sail en SIS. Volgens president-commissaris Navin Ramchand heeft Lank vanaf zijn aanstelling als directeur de vastgestelde PPP-structuur genegeerd.
Door leidinggevenden van Sail en SIS was hij bij zijn aantreden voorgehouden dat het nieuwe bedrijf optimale garanties bood voor grotere productiviteit en efficiëntie in tegenstelling tot gangbare arbeidsverhoudingen, waar directie en arbeiders werkzaam zijn. Behalve dat hij de opgezette PPP-structuur heeft genegeerd, heeft Lank deze systematisch kapot gemaakt door talrijke werknemers in dienst te nemen terwijl er voor hun geen werk was, luidt één van de verwijten.
Daarnaast heeft hij als directeur geen adequate bijdrage geleverd om de problemen in de visserijsector te helpen oplossen. Sail had als staatsbedrijf volgens de president-commissaris trendsetter moeten zijn bij het zoeken naar oplossingen. Voorts hebben de problemen in de sector een negatieve invloed gehad op de exploitatie bij Sail.
Lank wordt ook verweten geen diversificatie te hebben gebracht in de productie van het visverwerkingsbedrijf. “Het is alom bekend dat voor een betere risicospreiding en de kans om de levensvatbaarheid van de Sail te vergroten, diversificatie een absolute noodzaak is. Helaas wordt geconstateerd dat het niet gelukt is om deze noodzakelijke diversificatie te initiëren en het bedrijf De facto nog steeds aan crisismanagement moet doen.”
Verder is volgens de rvc een uitzichtloze situatie ontstaan door de negatieve bedrijfsresultaten, waardoor het bestaansrecht van Sail ernstig in gevaar wordt gebracht. Gepleegde investeringen leveren ook niet het gewenste rendement op. Lank heeft vanaf zijn aantreden forse investeringen gepleegd. Echter, de raad constateert dat het beoogde rendement uitblijf, hetgeen een negatieve druk legt op de exploitatie wegens aflossings- en interestbetalingsverplichtingen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname